Uvođenje kroz moje Učenje obrazovnih i uređajnih tehnologija za obezbeđivanje večnog života za sve
Govor Grigorija Grabovoja na IV međunarodnoj konferenciji o Miru i Svetlosti
Speech by Grigori Grabovoi
U ovom izveštaju razmatram, pre svega pozicije Sveta sa stanovišta da se svet mora upravljati u stvaralačkom beskonačnom smislu kroz delovanje čovekove svesti, kroz delovanje njegove duše i duha. Na osnovu toga i razmatrajući strukturu svesti, delovanje duše i duha kao strukturu interakcije različitih nivoa intenziteta svetlosti koju svest opaža, moguće je realizovati kako obrazovne procese, tako i procese realizacije večnog života koristeći razne tehničke uređaje koji su posebno usmereni da obezbede večni život svima.
U tehnologijama upravo obezbeđivanja večnog života često postoji sjedinjenje kako nivoa mišljenja, tako i nivoa upravljanja sistemom događaja.
I na primer u strukturi upravljajućeg prognoziranja važno je da se sa posmatranjem budućih događaja istovremeno dešavaju pozitivna upravljajuća delovanja. I na takvom osnovnom principu, kada opažanje informacije u isto vreme omogućava da se informacija optimizira, poboljšava, izgrađen je moj obrazovni program, moji uređajni sistemi za obezbeđivanje večnog života.

U mojim patentima, na primer u patentu „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju", kao i u patentu „Sistem za prenos informacija" postoji takav tekst da operater koji generiše biosignal mora da usmerava na određene optičke sisteme dati signal, koji se normira i istovremeno zbog ukrštanja sa elementima budućih događaja, normira strukturu budućih događaja. I to normiranje se pojačava od strane optičkih sistema.

I kao što piše u mom patentu „Sistem za prenos informacija", ako se radi po ovom principu vibracionih struktura svetlosti, na primer, ljudske svesti i udaljenih struktura svetlosti rada tehnike, onda udaljenost do, na primer, nekog uređajnog sistema, uopšte do bilo kog objekta informacija, nije bitna.

U okviru istraživanja u realizaciji patenata utvrđeno je da je ovaj princip zasnovan na principu stvaranja sveta, uopšte, kada prvobitna svetlost koju je stvorio Bog kao sveopštu svetlost za večno vreme, ona ima tendenciju kako dinamičnu, tako i statičnu. I pri tom, statična faza, ona se praktično ostvaruje u svim dinamičkim intervalima i u svim strukturama sveta. I ispostavlja se da presek dinamičke faze stvarnosti i statične faze stvarnosti može praktično da opiše bilo koju strukturu niza događa.

Na taj način ja sam u svoje vreme izdao u časopisu „Электронная техника" svoju u praksi dokazanu teoriju sa izvođenjem formule opšte stvarnosti gde presci dinamičke faze stvarnosti i statične faze stvarnosti, oni omogućuju ne samo da se opišu pojave stvarnosti, već omogućuju i u prognoznom upravljanju koristeći, na primer strukture upravljajućeg jasnoviđenja, upravljajućeg prognoziranja, razvoj duhovnog nivoa na nivo specijalnih sistema spoznaje za obezbeđivanje večnog života, ti sistemi omogućuju da se tako optimiziraju događaji, da ti događaji prilikom bilo koje varijante razvoja informacija u svetu, događaja u svetu, da obezbeđuju večni život svima.

I na taj način se ova svetlost koju generiše operater, odnosno čovek, može koristiti kao regulator za obezbeđenje večnog života, i to za sve.

I na osnovu toga, na osnovu i u skladu sa patentima „Način za sprečavanje katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" gde se normira upravljajući impuls koji generiše čovek u vidu elementa svoje svesti, u obliku sijanja misli, a takođe u skladu sa patentom „Sistem za prenos informacija" stvorio sam uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimni.
Video govora