TEHNIKA GRIGORIJA GRABOVOJA

TEHNIKA ZA REALIZACIJU VEČNOG ŽIVOTA

Na ovom sajtu
Upoznaćete se sa potpuno novom vrstom tehnike koju stvara Grigorij Grabovoj. To su uređaji koji se upravljaju čovekovom svešću i koji su stvoreni sa cijem da obezbede bezbedan stvaralački sveopšti večni razvoj.
Tehnika večnog života
Radi večno vreme
Primenjuje se princip realizacije tehnologije za obezbeđivanje večnog života koji može da radi večno i da bude večno tražen.
Izgrađena na optici
Obezbeđuje večni život
Tehnika večnog života ima funkciju kontrole sledećih događaja, naime u smislu obezbeđivanja večnog života. A kao izvesna posledica delovanja ove tehnike je upravo ostvarenje večnog života za sve.
Upravlja se svešću
Postavljanjem parametara optičkog sistema izgrađenog na zakonima kristalne strukture moguće je upravljati materijom i stvarati elemente događaja na potreban način.
Tehnika obezbeđivanja večnog života ima funkciju interakcije sa Svešću. Upravo prilagođavanje tehnike i Svesti omogućava potpunu kontrolu nad njom, što stvara bezbednost ove vrste tehnologije.
Upravljajte svojom svešću uz pomoć uređaja PRK-1U. Razvijajte koncentracije večnog života za:
Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U
bilo koji događaj
upravljajuće jasnoviđenje
upravljajuće prognoziranje
podmlađivanje
Uređaj PRK-1U
Patenti za pronalaske
Upoznavanje sa opisima patenata za pronalaske Grigorija Grabovoja pomoći će vam da bolje razumete kako je uređaj PRK-1U uređen i kako funkcioniše. Uređaj PRK-1U je kreiran na osnovu patenata Grigorija Grabovoja „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" i „Sistem za prenos informacija".
Kako dobiti uređaj PRK-1U?
Uređaji PRK-1U daju se na korišćenje na osnovu ugovora o podlicenci. Dobijate:
Dostup internet-biblioteci Obrazovnog Centra Grigorija Grabovoja
Materijali učenja na USB fleš memoriji
Udaljeni dostup 3 uređajima koji rade danonoćno
Uređaj za razvoj koncentracija PRK-1U (prilikom ugovora o podlicenci sa isporukom uređaja).
Ugovor o podlicenci Distributera
Predlažemo pravnim licima da postanu Distributeri ugovora o podlicenci po Programu Obuke sa uređajem PRK-1U i sprovode zajedničke aktivnosti na obezbeđivanju večnog života za sve. Obrazovni proces za obezbeđivanje večnog života za sve se povećava i zahvaljujući uređajima PRK-1U, postaje intenzivniji i svima dostupniji.
Obuka sa 22 povezana uređaja PRK-1U
Pozivamo vas na kurs obuke (od 1 do 10 dana) sa metodom razvoja koncentracija večnog života sa sistemom od 22 povezana uređaja PRK-1U trorežimskih na daljinu putem interneta ili u učionici Obrazovnog Centra po Programu Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja u Beogradu.
Napomena pre korišćenja uređaja PRK-1U
Dodatna informacija o uređaju PRK-1U
Opis i metodike rada sa uređajem PRK-1U (brošura)
Govor Grigorija Grabovoja na Konferenciji o Miru i Svetlosti
Podaci o uređaju PRK-1U
Video-svedočanstva o rezultatima testiranja uređaja PRK-1U
Pismeni protokoli testiranja uređaja PRK-1U
Sertifikati i dokumenta za uređaj PRK-1U
Rezultati ljudi koji koriste PRK-1U
Zaključci i ekspertize
Dokazi o efikasnosti PRK-1U
Pronalazač uređaja PRK-1U:
Grigorij Petrovič Grabovoj

Proizvođač uređaja:
Individualni preduzetnik GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" koji deluje na osnovu registracije fizičkog lica Grigorija Grabovoja kao individualnog preduzetnika broj 63983276 od 21.09.2015. u Agenciji za Privredne Registre Republike Srbije.
Sertifikat za Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015
Sertifikat za Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018
Sertifikat međunarodnog standarda za Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO 27001:2013
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
Sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015
Sertifikat za Sistem menadžmenta energijom ISO 50001:2018 sa zaštitom životne sredine
Sertifikat PRK-1U prema ISO 13485:2016 o usaglašenosti medicinskih uređaja i proizvodnje sa zahtevima standarda EN ISO 13485
ISO 9001:2015
ISO 50001:2018
ISO 13485:2016
Sertifikati o kvalitetu i usaglašenosti
Sertifikati o kvalitetu i usaglašenosti po međunarodnim standardima ISO koji su dodeljeni IP "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT":
Važna informacija: Uređaj PRK-1U nije medicinski uređaj i ni na koji način ne ograničava vaše pravo da se obraćate lekarima u medicinskim ustanovama licenciranim od strane državnih organa i ni na koji način ne isključuje ili zamenjuje radnje koje su ti lekari propisali.

Niko vam ne može dati 100% garancije za postizanje bilo kakvih rezultata prilikom korišćenja uređaja PRK-1U, kao i tekstualnih, audio i video materijala Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.
i