Preporuke za sprovođenje testiranja uređaja PRK-1U

Za vreme testiranja uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U preporučuje se koncentrisati se na sledeći način:
Prvo se treba koncentrisati na lokalnom delu materije svog organizma, npr. za normiranje. Zatim se može takva koncentracija proizvesti za druge delove. Dalje se može koncentrisati na bilo kom događaju.
Upravljanje 1:
Razvoj koncentracija večnog života za bilo koji događaj
Upravljanje 2:
Razvoj koncentracija večnog života za upravljajuće jasnoviđenje
U početku je potrebno primeniti upravljajuće jasnoviđenje pregledavši u sadašnjem vremenu prostoriju iz koje ste izašli ili u kojoj ste se nalazili nekoliko sati ranije. Zatim je moguće primeniti upravljajuće jasnoviđenje u odnosu na bilo koji događaj, poželjno je staviti cilj upravljanja koji vam je zaista potreban u realizaciji. Za vreme pregledanja događaja prilikom primene koncentracije upravljačkog jasnoviđenja može se istovremeno korigovati događaj, ako je potrebno. Jer se upravljajuće jasnoviđenje razlikuje od običnog jasnoviđenja time što se prilikom primene upravljajućeg jasnoviđenja istovremeno sa pregledanjem događaja ostvaruje, ako je potrebno, korekcija događaja za obezbeđivanje večnog života.
Upravljanje 3:
Razvoj koncentracija večnog života za upravljajuće prognoziranje
Upravljanje 4:
Razvoj koncentracija večnog života za podmlađivanje
Može se koncentrisati na podmlađivanje sebe, zatim može na podmlađivanje drugih. Ako smatrate da ste mladi i da Vam za sada nije potrebno podmlađivanje, tada je potrebno vršiti koncentraciju kao trening. Da bi u budućnosti kada poželite da se podmladite, već umeli to da radite.
Za vreme ove koncentracije se može zamisliti željeni uzrast i za vreme koncentracije ga osetiti do nivoa realnog osećanja sebe u tom uzrastu.
Pri upravljanju za upravljajuće prognoziranje, postavlja se takođe cilj upravljanja da se razviju pomoću uređaja svest i duh toliko da bi bilo moguće snalaziti se u perspektivi bez uređaja, primenjujući samo razvijene duh i svest.

Možemo kroz razvoj koncentracije za obezbeđivanje večnog života svima pogledati na duže vreme u budućnost. Za vreme pregledanja, može se odmah korigovati događaj, ako je potrebno
Princip rada sa uređajem PRK-1U. Mehanizam delovanja uređaja
Povezane stranice
O uređaju za razvoj koncentracija PRK-1U
Metode koncentracija sa uređajem za razvoj koncentracija PRK-1U
Opis uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U