PRK-1U

Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimni

UREĐAJ
Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimni je savršeno nov vid tehnike – tehnike razvijanja koncentracija i dostizanja svega što je potrebno za ubrzano kvalitetno rešavanje zadataka večnog harmoničnog razvoja. U osnovi PRK-1U leže dva patenta Grigorija Grabovoja: „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" i „Sistem za prenos informacija".
Grigorij Grabovoj
Grigorij Grabovoj
I ako se uzima u obzir da će se tehnika beskonačno razvijati, tehnički elementi će se poboljšavati, onda radi toga da bi čovečanstvo kao vrsta večno živelo, i svaki pojedinačni čovek da bi večno živeo, moraju naravno postojati takvi pomoćnici, takvog na primer tipa kao što je uređaj razvoja koncentracija večnog života PRK-1U, koji bi mogli na svojevrsan način da nauče da se misli u neophodnom rakursu, pomognu da se misli, i ubuduće, kao svako znanje, takva karakteristika misli, koja je dobijena pomoću uređaja, ona ostaje kod čoveka kao znanje, što čini apsolutno neprocenjivom ovu varijantu uzajamnog delovanja sa takvom tehnikom, upravo, na primer, sa uređajem PRK-1U."
Uređaji PRK-1U su zasnovani na:
Upravljanje kroz svest
Uređaj PRK-1U je u potpunosti adaptiran na svest čoveka i upravlja se njegovom svešću.
Apsolutna bezbednost
Pojačavanje upravljanja kroz svest
Uređaj PRK-1U pojačava koncentracije stvaralačkih misli i razvija ih u smeru večnog života.
Razvijanje svesti
Zahvaljujući njegovoj potpunoj adaptiranosti na svest uređaj PRK-1U je najbezbednija tehnika na svetu.
Koncentracijom na uređaju PRK-1U razvija se svest čoveka, ostvaruje se njegov razvoj u stvaralačkom smeru.
Materija večnog života
Obezbeđivanje večnog života
Uređajem PRK-1U se izdvaja materija večnosti koja pozitivno utiče kako na čoveka, tako i na životnu sredinu.
Sistemskom koncentracijom na uređaju PRK-1U ostvaruju se svi uslovi za večni harmonični razvoj konkretnog čoveka i svih.
Na osnovu i u skladu sa patentima „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju", gde se proizvodi normalizacija upravljačkog impulsa, koji generiše čovek u obliku elementa svoje svesti, u obliku sijanja misli, a takođe u skladu sa patentom „Sistem za prenos informacija", ja sam napravio Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimni.
Grigorij Grabovoj
Patenti za pronalaske
Upoznavanje sa opisima patenata za pronalaske Grigorija Grabovoja pomoći će vam da bolje razumete kako je uređaj PRK-1U uređen i kako funkcioniše. Uređaj PRK-1U je kreiran na osnovu patenata Grigorija Grabovoja „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" i „Sistem za prenos informacija".
Na primer, ako se razmotri moj patent „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju", onda se tamo vidi da postoji mogućnost usmeravanja biosignala. To je propisano u patentu. Kada čovek usmerava biosignal, na primer, u obliku svoje misli, tada se snaga uređaja mnogo puta, i ponekad čak neuporedivo, na logičkom nivou, na primer tamo millionima puta, za konkretni cilj upravljanja povećava, jer je moguće, na primer, umanjiti magnitudu zemljotresa.
Grigorij Grabovoj
Univerzalno upravljanje
Uređaj PRK-1U razvija sledeće koncentracije večnog života za:
Bilo koji događaj
Za cilj upravljanja birate bilo koji stvaralački događaj za njegovu realizaciju ili harmonizaciju. Poželjno je redovno vršiti upravljanje za makrospasenje.
Upravljajuće jasnoviđenje
Upravljajuće prognoziranje
Pomoću uređaja razvijate duhovnu snagu do nivoa upravljajućeg prognoziranja, pri kome se, u svojstvu prognoze koja se potvrđuje, određuje cilj koji postižete.
Podmlađivanje
Pomoću uređaja razvijate sposobnost upravljajućeg jasnoviđenja, kada se snagom volje menja događaj u bolju stranu, bez fiksiranja njegove moguće nepovoljnosti čak u informaciji.
Razvijanje koncentracija za podmlađivanje realizuje se za sve njegove karakterne znake, takve kao su podmlađivanje za kožu, za unutrašnje stanje organizma, za događaje.
1
3
4
2
Rad sa uređajem PRK-1U
Na gornjoj površini uređaja nalaze se tri sočiva. Rad sa uređajem se odvija pri koncentraciji misli čoveka na sočivima uređaja. Misao sadrži cilj koncentracije.
Koncentracija za sadašnje i buduće vreme
Dejstvo koncentracije za sadašnje i buduće vreme vrši se koncentracijom na sočivima uređaja, počinjući od sočiva manjeg prečnika i prelazi na sledeća sočiva kretanjima u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
Koncentracija za događaje prošlosti
Pri koncentracijama koje se odnose na događaje prošlosti kružno kretanje misli koncentracije vrši se u smeru kazaljke na satu od sočiva manjeg prečnika ka sočivu većeg prečnika. I zrak koncentracije je pri tome bio ne iznad, kao u slučaju koncentracija za sadašnje i buduće vreme, već sa strane unutrašnje optičke jedinice uređaja.
Koncentracija pomoću brojčanih nizova
Pored sočiva se nalaze brojevi, na kojima se može koncentrisati radi pojačavanja dejstva za postizanje ciljeva, primenjujući brojčane nizove Grigorija Grabovoja. U ovom slučaju se koncentracija ostvaruje prvo na broju, a zatim na sočivu pored.
Uređaj PRK-1U, zajedno sa povezanim web nalogom sa uređajem PRK-1U koji radi danonoćno, postaje individualni sistem upravljanja, koji pomaže čoveku upravo u prognozno-orijentisanoj, između ostalog, fazi na račun generisanja materije večnog života, koja se generiše u uređaju, da se grade ti događaji koji poseduju ovaj aspekt večnosti, i po biti i po suštini obezbeđuju večni život.
Grigorij Grabovoj
Ograničenja za koncentracije na uređaju PRK-1U nema.
Uređaj PRK-1U može koristiti bilo koja osoba nezavisno od uzrasta.
Uređaj PRK-1U razvija koncentracije stvaralačkog upravljanja.
Uređaj PRK-1U je apsolutno bezbedan i za ljude i za životnu sredinu.
Pošto se bilo koji zadatak upravljanja sa tehničkim uređajem koji razvija koncentracije večnog života sastoji u tome da uvek više stoji čovek i događaji konkretnog čoveka, a tehnički uređaji – to je uvek samo ono što pomaže, pri čemu svima. Razvijanje koncentracija večnog života se odvija pri istovremenom poboljšanju s tačke gledišta obezbeđivanja večnog života svima događajnom konstrukcijom.
Grigorij Grabovoj
Rezultati korišćenja PRK-1U
Rezultati korišćenja PRK-1U
Ovde je važno napomenuti, određen na takav način, u dva niova red realizacije dejstva uređaja: prvi nivo – neposredno na cilj upravljanja, a drugi nivo – kontrola realizacije upravo u smeru večnog života.
Grigorij Grabovoj
Sa delatnošću Grigorija Grabovoja - sa njegovim radovima, metodama i njegovim uređajima PRK-1U, za nas su se pojavili svi uslovi i sve neophodne mogućnosti da se harmonično razvijamo i veoma brzo postižemo sve što je potrebno za rešavanje upravo zadataka večnog života. Na sadašnjoj etapi razvoja civilizacije to je suštinski važan zadatak za čovečanstvo. U sadašnjim uslovima života mi ne treba da budemo lenji, a ponekad je jednostavno neophodno da aktivno, koliko je to moguće, uzimamo svesno učešće u svom razvoju.
Promo video o uređaju PRK-1U
Saznajte sve što vas zanima o uređaju PRK-1U u jednom videu
Upravljati svojim životom i harmonično se večno razvijati - sada je to realnost!
Uređajni sistemi ovakvog tipa, oni jednostavno pomažu ljudima da sakupe za potrebno vreme količinu znanja neophodnu za večni život, i zato oni ni pod kojim uslovima ne mogu biti štetni.
Grigorij Grabovoj
Apsolutnu bezbednost uređaja PRK-1U potvrđuju razni testovi i sertifikati za bezbednost uređaja za ljude i životnu sredinu.
Sertifikati uređaja PRK-1U
Trajanje 4 godine / 1 učesnik
Sa udaljenim pristupom uređaju
Udaljeni pristup 3 uređajima

Dostup internet-biblioteci

Izabrani materijali na USB fleš memoriji
€1.212
Sa dostavom uređaja sa dijamantima
Trajanje 4 godine / 8 učesnika
€10.700
Udaljeni pristup 3 uređajima

Dostup internet-biblioteci

Svi materijali na USB fleš memoriji

Uređaj PRK-1U sa dijamantima
Sa dostavom uređaja
Trajanje 4 godine / 8 učesnika
€9.700
Udaljeni pristup 3 uređajima

Dostup internet-biblioteci

Svi materijali na USB fleš memoriji

Uređaj PRK-1U
Uređaj PRK-1U daje se na korišćenje zajedno sa Programom Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja na osnovu ugovora o podlicenci. Trenutno postoje tri vrste ugovora o podlicenci PRK-1U:
Kako dobiti uređaj PRK-1U?
I zašto se on zove – upravo koncentracija koje se odnose na večni život – zato što uređaj izdvaja spektar frekvencija koji odgovara upravo vibracionim karakteristikama makromaterije, tj. strukture večnosti. Tj. uređaj izdvaja, u suštini, karakteristiku polja večnosti.
Grigorij Grabovoj
USB fleš memoriju sa Obrazovnim Programom
U zavisnosti od vrste podlicencnog ugovora vi ćete dobiti USB fleš memoriju ili sa svim ili sa izabranim materijalima Učenja Grigorija Grabovoja. Na USB fleš memoriji su tekstualne, audio i video materijale na raznim jezicima koji postoje u Obrazovnom Centru.
Dostup biblioteci
Dostup interent biblioteci Obrazovnog Centra Grigorija Grabovoja na četiri godine. U biblioteci su dostupni radovi kako na ruskom jeziku, tako se i konstantno dopunjavaju prevodi na raznim jezicima.
Danonoćni udaljeni web dostup trima uređajima PRK-1U (uključujući stacionarnu jedinicu) za sve učesnike ugovora na rok od četiri godine. Korišćenje udaljenog dostupa je moguće sa bilo kog uređaja i sa bilo kog mesta gde ima internet.
Udaljeni dostup uređaju PRK-1U
Šta ćete vi dobiti
Na osnovu ugovora o podlicenci PRK-1U vi ćete dobiti:
Uređaj za razvoj koncentracija PRK-1U (pri podlicencnim ugovorima sa dostavom uređaja). Nakon isteka roka važenja ugovora fizički uređaj ostaje kod vas za dalju upotrebu. Uređaj može koristiti do 8 osoba, navedenih u ugovoru.
Fizički uređaj PRK-1U
I te koncentracije koje su date i koje će se davati u materijalima Učenja, pri radu sa njima pomoću uređaja PRK-1U, vi, prema tome, dobijate odgovarajuće pojačanje samih koncentracija i njihov razvoj. Zato, zapravo, sam progam obuke može, i po pravilu, u tom slučaju se osvaja značajno brže. Istovremeno to dozvoljava da se vrše stvaralačke koncentracije za bilo koje druge vaše ciljeve i upravljanja stvaralačkog tipa.
Grigorij Grabovoj
Uređaji PRK-1U, podešeni po medicinskim profilima
Takođe su stvoreni uređaji PRK-1U podešeni po medicinskim profilima, uključujući uređaje sa funkcijom podmlađivanja i realizacije događaja koji obezbeđuju večni život svima. Trenutno postoji pet takvih uređaja za opšti pristup preko veb-sajta med.grabovoi.tech (sajt privremeno ne radi iz tehničkih razloga).

Nastavlja se razrađivanje uređaja po svim medicinskim profilima, koji se nalaze u knjizi Obnavljanje organizma čoveka koncentracijom na brojevima", koja je tvorevina Grigorija Grabovoja. Korišćenje ovih uređaja odnosi se na sferu obrazovanja, samorazvoja i ne ograničava upotrebu medicine.
U praksi korišćenja uređaja PRK-1U pojavljuju se mnogobrojni informacioni tokovi, tj. mogu se pojavljivati nekakvi sledeći novi sistemi informacije, koji dozvoljavaju da se dublje osmisli ono što se dešava po nekakvim odvojenim pitanjima i usled toga doneti pravilnije rešenje u upravljanju.
Grigorij Grabovoj
Odgovori na vaša pitanja
Napomena pre korišćenja uređaja PRK-1U
Dodatna informacija o uređaju PRK-1U
Opis i metodike rada sa uređajem PRK-1U (brošura)
Govor Grigorija Grabovoja na Konferenciji o Miru i Svetlosti
Podaci o uređaju PRK-1U
Video-svedočanstva o rezultatima testiranja uređaja PRK-1U
Pismeni protokoli testiranja uređaja PRK-1U
Sertifikati i dokumenta za uređaj PRK-1U
Rezultati ljudi koji koriste PRK-1U
Zaključci i ekspertize
Dokazi o efikasnosti PRK-1U
Pronalazač uređaja PRK-1U:
Grigorij Petrovič Grabovoj

Proizvođač uređaja:
Individualni preduzetnik GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" koji deluje na osnovu registracije fizičkog lica Grigorija Grabovoja kao individualnog preduzetnika broj 63983276 od 21.09.2015. u Agenciji za Privredne Registre Republike Srbije.
Važna informacija: Uređaj PRK-1U nije medicinski uređaj i ni na koji način ne ograničava vaše pravo da se obraćate lekarima u medicinskim ustanovama licenciranim od strane državnih organa i ni na koji način ne isključuje ili zamenjuje radnje koje su ti lekari propisali.

Niko vam ne može dati 100% garancije za postizanje bilo kakvih rezultata prilikom korišćenja uređaja PRK-1U, kao i tekstualnih, audio i video materijala Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.
i
Važna informacija: Uređaj PRK-1U nije medicinski uređaj i ni na koji način ne ograničava vaše pravo da se obraćate lekarima u medicinskim ustanovama licenciranim od strane državnih organa i ni na koji način ne isključuje ili zamenjuje radnje koje su ti lekari propisali.

Niko vam ne može dati 100% garancije za postizanje bilo kakvih rezultata prilikom korišćenja uređaja PRK-1U, kao i tekstualnih, audio i video materijala Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.
i