Princip rada sa uređajem PRK-1U. Mehanizam delovanja uređaja.

U okviru ovog načina gde čovek generiše biosignal, kako je napisano u patentu, i usmerava ga na optičke sisteme, optički sistemi pojačavaju dati signal.

U skladu sa patentom „Sistem za prenos informacija" sistem radi tako što se signal prenosi bukvalno momentalno i nastaje pojačanje delovanja, odnosno drugo delovanje skoro zajedno sa prvim. Zahvaljujući tome dolazi do upravo moćnog povećanja energetike upravljanja, što zapravo odgovara pojmu kvantnog skoka, visokog energetskog nivoa, i zbog toga čovekova misao postaje produktivnija, ubrzava se mišljenje, znači iz postojeće prakse razvija se upravljajuće jasnoviđenje kod ljudi.

Razlika u upravljajućem jasnoviđenju je u tome što čovek ne samo da vidi ono što se očima ne vidi na velikoj razdaljini, nego i istovremeno snagom volje usmerava u boljem smeru sa tačke gledišta upravo večnog života, večnog razvoja.

Isto tako se razvija i upravljajuće prognoziranje, odnosno za buduće vreme. Po događajima koje rešava čovek, i u duhovnoj sferi i na fizičkom nivou, nastaju značajna poboljšanja uključujući i ono što se tiče čovekovog organizma.
Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U kreiran je u skladu sa dva moja patenta. To je prvi patent – „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" i drugi patent – „Sistem za prenos informacija".
Smisao celog patenta je u tome što se misao rasmatra kao slabi svetlosni signal, kao svetlosni signal koji se prenosi kroz kristal. U danom slučaju ovaj signal misli pada na spoljašnju linzu i u skladu sa patentom „Sistem za prenos informacija" prenosi se na unutrašnji optički blok. Unutrašnji blok izgrađen je u skladu sa patentom „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju", ovog uređaja PRK-1U. I signal koji ide od misli, on se obrađuje zbog optičkih emitovanja svetlosti, zatim se dodaje električno, magnetno, odnosno elektromagnetno polje od mikroelektronskih elemenata. I dalje se koristi princip dualnosti koji postoji u fizici, odnosno, svaka materija može da se rasmatra kao talas i kao čestica.
Direktno podešavanje optičkog bloka u kombinaciji sa elektromagnetnim poljem, kada sam izvodio, naravno, dodao sam mogućnost, svoju ličnu sposobnost upravljajućeg jasnoviđenja.

Pa, zapravo, sam uređaj, ona razvija upravljajuće jasnoviđenje, organizuje koncentraciju večnog života za upravljajuće jasnoviđenje, zatim koncentraciju večnog života za upravljajuće prognoziranje i koncentraciju večnog života za bilo koji događaj. Istovremeno, postoji i druga funkcija uređaja za koncentraciju, razvoj koncentracije večnog života za podmlađivanje.
I zato naziv je uređaj za razvoj koncentracije, on se tako i zove „Uređaj za razvoj koncentracije PRK-1U". Zove se indeks „U", to je spektar primene, univerzalan je, dok u isto vreme postoji niz uređaja, posebni, koji se tiču medicine, tehnike i tako dalje.

I zašto se on zove upravo koncentracije koje se odnose na večni život, zato što uređaj izdaje spektar frekvencija, koji odgovara upravo vibracijskim karakteristikama makromaterije, odnosno strukturi večnosti. To jest, uređaj izdaje u stvari polje karakteristično za večnost.
I zbog toga, zbog principa dualnosti, poklapanje vibracijskih karakteristika materijalne strukture čoveka u koherentnoj verziji se poklapa na ovu vibraciju. I dobija se efekat koji sada osećaju svi koji sprovode testiranje.
Ovde se čitava struktura sveta izdvaja u određenu formu, što je vidljivo uz pomoć upravljajućeg jasnoviđenja. Ova forma daje svetlosno zračenje večnosti. Forma polja, forma, ja prevodim formu u vibraciju. Odnosno, forma, bilo koja forma zrači neku vrstu svetlosti. Shodno tome, ako se sve informacije sveta prevedu u formu, ta forma ima zapreminu i emituje svetlost. Samu formu ja izdvajam putem upravljajućeg jasnoviđenja.

Istovremeno postoji forma koja odgovara čovekovoj ćeliji. I shodno tome ta forma takođe emituje određeni, takozvani ugaoni koeficijent emitovanja. Zbog ovog ugaonog koeficijenta može tačno da se izračuna koliko se svetlosti emituje od strane konkretne geometrijske forme i koliko te svetlosti pada na drugu geometrijsku formu. Na taj način, jednostavno struktura koja, u stvari odgovara večnosti i posebnoj ćeliji tela, - tamo se izračunava količina emitovanja između ćelije i celokupnoe forme celog sveta. Zatim se sasvim jednostavno rešava inverzni matematički zadatak, odnosno koliko bi trebalo da bude emitovanje ćelije da bi ćelija bila večna. A uređaj, pomoću optičkih i elektromagnetnih delovanja povećava ovaj intenzitet.
Do sada (*речь о 2016 годе), znači, oni koji su izvršili testiranje, već je više od sto ljudi provelo testiranje, i svi su bez izuzetka odmah prvog puta osećali upravo to, pa pre da nazovem polje. I nastaju takve karakteristike koje odgovaraju večnom životu, koje odgovaraju dugovečnosti, kao što su osećaj smanjenja težine tela ili pak levitacije, osećaj manje težine tela, lakoću.

Onda mnogi, ukoliko postoje neki problemi vezani za zdravlje, osećaju lokalno priliv toplote u tom mestu, toplotu. A u nivou fizičkih zakona na kvantnom mehaničkom nivou dešava se povećanje strukture materije u stranu večnosti.

Povećava se materija u smeru večnosti.
Tamo se, shodno tome, menjaju karakteristike koje su svojstvene materiji. Na primer, kao da struktura plastičnosti, struktura elastičnosti materijala, ona postaje stabilnija, ukoliko bi se ispitivanja sprovodila u laboratorijskim uslovima na materiji.
I tako, prilikom uključenog uređaja ljudi počinje da osećaju ovu strukturu večnosti, odnosno određenu strukturu, određenu strukturu svetlosti koja se može izdvojiti, opisati karakteristikama polja i karakteristikama čestice. Odnosno koristiti kako korspuskularni model čestice, tako i talasnu. To može da bude i talas i čestica.
I vidi se kako zračenje misli ulazi u strukturu organizma, u materijalnu strukturu organizma. A s obzirom na to da je, shodno tome, zarad misli, koja je takođe svetlost, moguće je uticati na supstancu tela, ako se posmatra kao talas na mikro nivou, ispada da je zbog razmišljanja moguće normalizovati organizam i ne samo organizam, već i predmete spoljašnjeg sveta. I u stvari, ovaj uređaj jednostavno razvija ovu sposobnost.
Kada je ovaj uređaj uključen, može se videti veoma snažno povećanje intenziteta zračenja misli.
Ali kada je sposobnost čoveka već razvijena, uređaj postaje nepotreban. I u karakteristikama uređaja je napisano da se prilikom rada sa razvojem upravljajućeg prognoziranja postavlja ovaj zadatak: da naučite kako da radite samostalno tako da upotreba uređaja više nije potrebna.

I, shodno tome, ova klasa uređaja ovog tipa, ona rešava problem tako da u uslovima kibernizacije budućnosti, kada postoji mnogo kibernetičkih sistema, da čovek ne zavisi od sistema uređaja u beskrajnom razvoju.
I, shodno tome, zadatak ovog uređaja je da stvori takav pravac za ovu klasu uređaja, da stvori pravac u izradi uređaja, kada uređaj nije opasan, jer njime upravlja Svest. Pa, to je jedan od sistemskih zadataka ove klase uređaja. To se vidi iz logike, jasno je iz logike – ako uređajem kontroliše Svest, onda je bezbednost ovog uređaja maksimalna.
Sistem bezbednog večnog razvoja čovečanstva, živih organizama uopšte.
Za podešavanje uređaja, „Ja, dakle, razmatram interakciju, prvo, tog nivoa večnog života koji postoji pri rođenju osobe. Gledam, znači kakav će se razvoj odvijati u budućnosti, kada već neko vreme radimo već samostalno. I ispostavlja se da ovaj je nivo, određena sfera večnog života koja postoji u čoveku pri rođenju, ona u zavisnosti od svojih segmenata na neki način, znači, manifestuje se različito na delovima tela. Odnosno, na primer, sfera koncentrisana u predelu lumbalne kičme. Dalje, svetlost iz ove sfere prolazi kroz telo. I tu materiju večnog života, koju uređaj generiše, počinjem da povezujem geometrijski sa onim što, dakle, dolazi iz primarnog nivoa čovekovog rođenja, – onim što dolazi od Boga, što je stvorio Bog. Zatim, znači, da kada se ova sijanja spoje, poklope, ispada da upravo ovaj plan spajanja ove svetlosti večnosti koja dolazi od čoveka i od uređaja je poseban zadatak koji zahteva upravljajuće jasnoviđenje kako bi se takvo spajanje izvršilo brzo i tačno.".