METODE KONCENTRACIJA SA UREĐAJEM PRK-1U

Razvoj koncentracija koje obezbeđuju večni život svima sprovodi se posredstvom usmerenja pažnje na prijemnik generisanog biosignala i kontrole rezultata koncentracije.

Što se više sprovodi koncentracija, brže se dostiže cilj, optimizuju se događaji.

U uređaju, preklapanjem polja, od generisnja biosignala, elektromagnetnih polja, uz taj psihološki faktor, po zakonu dejstva sveopštih veza, dodaje se upravljanje za cilj koncentracije.

Za rad uređaja PRK-1U čovek koncentriše zračenje koje stvara misao na sočivima koja se nalaze na gornjoj površini uređaja.
Misao sadrži cilj koncentracije. Dejstvo koncentecije za sadašnje i buduće vreme sprovodi se na senzornom elementu predajnika signala koji se sastoji od sočiva. Vrše se kružna kretanja koncentracija od sočiva manjeg prečnika u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu preko sočiva većeg prečnika.
Razvoj koncentracija večnog života ZA PODMLAĐIVANJE
Metoda:
Za vreme ove koncentracije se može zamisliti željeni uzrast i za vreme koncentracija ga osetiti do nivoa realnog opažanja sebe u tom uzrastu.
1
2
3
4
Može se koncentrisati za podmlađivanje sebe, zatim može za podmlađivanje drugih. Ako vi smatrate da ste mladi i da vam podmlađivanje za sada nije potrebno, onda treba vršiti koncentraciju kao trening. Da bi u budućnosti kada poželite da se podmlađujete, vi to već umeli da radite.
U ovoj koncentraciji čak i mladi ljudi treba da se koncentrišu, zato što će im to trebati u budućnosti, da bi čovek u svakom trenutku mogao da se podmladi. Odnosno treba da učimo dok smo mladi.

U ovoj koncentraciji je potrebno usredsrediti pažnju na kičmi. I pored kičme zamisliti brojeve 498. Na ovaj način, potrebno je podmlađivati se na račun sijanja ovih brojeva. Odnosno, svetlost od brojeva ide na kičmu, i kroz kičmu je potrebno podmlađivati se. U potpunosti.
Iz prostora između sočiva izlazi generisana uređajem materija večnog života. Ona ide iz prostora između sočiva. Potrebno je da VMŽ, potrebno je dovesti na trtični deo kičmenog stuba, kako bi VMŽ prošla naviše do mozga i istovremeno sa malim sočivom i drugi deo materije, ona treba da se kroz desno i levo oko spoji sa materijom iz trtične kosti, da bi bio zatvoreni krug.
Potrebno je napraviti izvod materije večnog života iz sredine između sočiva, izvodi se direktno u mozak. Odatle u kičmenu moždinu (udova). I kroz njega u organizam u sve ćelije.
Razvoj koncentracija večnog života ZA BILO KOJI DOGAĐAJ
1
2
Prvo je potrebno koncentrisati se na lokalnom delu materije svog organizma, npr. za normiranje.
Zatim se može ova koncentracija izvršiti za druge.
Dalje se može koncentrisati na bilo kojem događaju.


U ovoj koncentraciji treba preneti, kao, nekakav element svesti u beskonačnu budućnost i iz te beskonačne budućnosti videti da su se oni događaji, koje ste planirali, oni su se realizovali. Na primer, kako gledate u prošlost, i tamo su se ostvarili događaji koji su vam potrebni, isto tako - vi iz budućnosti gledate na prošlost, koja je iz budućnosti - sadašnjost je prošlost. Ili budućnost, koja je dalje, takođe je – jedan element budući, drugi je sledeći budući - prošli. Saglasno, dobija se, potrebno je pogledati, kao, unazad. I iz beskonačne budućnosti pogledati obratno i videti da su se vaši planirani događaji realizovali.
Razvoj koncentracija večnog života ZA UPRAVLJAJUĆE JASNOVIĐENJE
U početku je potrebno primeniti upravljajuće jasnoviđenje videvši u sadašnjem vremenu prostranstvo iz kojeg ste izašli ili u kojem ste se nalazili nekoliko sati ranije.
Zatim je moguće primeniti upravljajuće jasnoviđenje u odnosu na bilo koji događaj, poželjno je staviti cilj upravljanja koji vam je zaista potreban u realizaciji.

Preporuke:
Za vreme pregledanja događaja pri primeni koncentracija upravljajućeg jasnoviđenja mogu se istovremeno korigovati događaji, ako je potrebno. Jer se upravljajuće jasnoviđenje razlikuje od običnog jasnoviđenja time što se prilikom primene upravljajućeg jasnoviđenja istovremeno sa pregledanjem događaja ostvaruje, ako je potrebno, korekcija događaja za obezbeđivanje večnog života.
Razvoj koncentracija večnog života ZA UPRAVLJAJUĆE PROGNOZIRANJE
Pri upravljanju za upravljajuće prognoziranje unosi se takođe cilj upravljanja da se razviju pomoću uređaja svest i duh toliko da bi bilo moguće snalaziti se u perspektivi bez uređaja, primenjujući samo razvijene duh i svest.

Metoda:
U ovoj koncentraciji potrebno je posmatrati svoju beskonačnu budućnost, večnu budućnost i videti u toj večnoj budućnosti, npr., tako za milion godina, pa uopšteno, u bilo kojoj tački beskonačne budućnosti, videti neke svoje događaje. Šta konkretno vi radite tamo. I pri tome je potrebno dijagnostikovati iz sadašnjeg vremena svoj ćelijski sastav, tj. ćelije organizma, funkcije organizma. Dijagnostikovati da je sve normalno u toj beskonačnoj budućnosti. Najbolje je odmah stvoriti normu u sadašnjem vremenu.
Vebinari Grigorija Grabovoja o PRK-1U
Princip rada sa uređajem PRK-1U. Mehanizam delovanja uređaja
Povezane stranice
O uređaju za razvoj koncentracija PRK-1U
Preporuke za sprovođenje testiranja uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U
Opis uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U