BIOGRAFIJA
GRIGORIJA GRABOVOJA

Grabovoj Grigorij Petrovič
Doktor fizičko-matematičkih nauka, akademik, autor otkrića stvaralačke oblasti informacija i originalnih radova za prognoziranje budućih događaja, njihovo upravljanje, korekciji, jasnovid, autor Učenja „O spasenju i harmoničnom razvoju", pronalazač uređaja za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U.
Tokom 1991-1992, po prvi put u svetu Grabovoj G. P. je na službenoj i naučnoj osnovi po zadatku rukovostva Nacionalne vazduhoplovne komapnije Uzbekistana sproveo više od 360 prognoza dijagnostikujući stanje vazduhoplovne tehnike, sa 100%-tnim podudaranjem prognoza sa činjenicama u teškim proizvodnim uslovima eksploatacije vazduhoplovnog parka Taškentskog OAO, fabrini za popravku avio tehnike br. 243 i inspekcije za bezbednost letova Nacionalne vazduhoplovne kompanije Republike Uzbekistan.
Grigorij Grabovoj je rođen 14. novembra 1963. godine u zaseoku Kirovski (selo Bogara) u Kirovskom regionu Čimkentske oblasti Kazaške SSR.
Godine 1986. završio je fakultet primenjene matematike i mehanike na Taškentskom državnom univerzitetu „V. I. Lenjin" sa specijalnošću "mehaničar".

Po završetku univerziteta, Grabovoj G. P. je bio raspoređen na rad u konstruktorski biro grada Taškenta kojim je rukovodilo moskovsko Ministarstvo za mašinogradnju, gde su se razrađivale i isprobavale svemirske tehnologije.
Od 7. januara 1993. god. do 1. septembra 1993. god. G. P. Grabovoj radio je kao stručnjak u Centru za informaciono-obračunske usluge Nacionalne Vazduhoplovne kompanije republike Uzbekistana (CIVU NAK) gde je on nastavio da koristi svoju ekstrasenzornu dijagnostiku.
Dokumentarne činjenice o radovima koje je obavio Grigorij Grabovoj koristeći svoje lične sposobnosti jasnoviđenja i upravljanja u oblasti udaljene dijagnostike tehnoloških procesa, aviona ЯК-40, ИЛ-62, ИЛ-86, ТУ-154, ТУ-144, АН-12, helikoptera МИ-2, МИ-8, orbitalne svemirske stanice „Mir" Ruske Federacije, svemirske letelice „Atlantis" SAD, računarskih sredstava. Protokoli stručnih svedočenja o 100% potvrđivanju prognoza Grigorija Grabovoja u praksi spasavanja tehnoloških struktura.
Baza dokaza o 100% podudarnosti svih prognoza i dijagnostike avio tehnike predstavljena je u sborniku „Praksa upravljanja. Put spasenja. Tom 1".
U martu 1994. godine Grigorij Grabovoj je posetio Indiju gde je nastojnik Čatrapurskog hrama, priznat za života za svetitelja - Baba Nagpal blagoslovio Grigorija Grabovoja, rekavši da će se moliti za njega, i predvideo da će Grigorij Petrovič svoje najveće energetske i ekstrasenzorne sposobnosti kroz upravljanje događajima koristiti za dobrobit ljudi ne samo u svojoj zemlji, već i u čitavom svetu.

Iste godine, poznata isceliteljka, proročica i vidovida Juko N. Labo izrazila je uverenje da je sa takvim mogućnostima Grabovoj jednostavno obavezan da pruža pomoć ne samo svojoj zemlji, već i celoj planeti.

27. oktobra 1995. godine
, velika bugarska vidovnjakinja Baba Vanga, nakon 50-minutnog razgovora sa Grigorijem Grabovojem predvidela mu je da će u roku od 20 godina postići sve ono što je imao u planu i da će u praksi primeniti svoj sistem nuklearno-ekološke bezbednosti na planeti, produženje ljudskog života, mogućnosti neumiranja i izrazila svoje mišljenje da Grigorij Petrovič, posedujući fenomenalne kvalitete mora obavezno da nastavi da širi oblasti primene svojih sposobnosti u svim sferama života.
Zanimljive činjenice
Dijagnostika svemirske tehnologije
U prisustvu zamenika rukovodioca letova te organizacije Grigorij Petrovič je tačno ukazao mesta oštećenja termoizolacije na spolјašnjem omotu svemirske stanice, ukazao je na postojanje ogrebotina i pukotina na kućištu kompleksa. To je sprečilo moguću vanrednu situaciju, jer su se nagoveštavala opterećenja naknadnog sagorevanja na motore tela. Grabovoj je insistirao na nedopustivosti takvih dela pre otklanjanja ukazanih defekata.
Od 1995. do 1997. Grabovoj G.P. sarađivao je sa Centrom za upravljanje svemirskim letovima Ruske Federacije pomažući u uspešnom rešavanju nastalih problema u unutrašnjosti svemirskog broda, u dijagnostici međunarodnog orbitalnog kompleksa „Mir".
Još jedan primer rada G.P. Grabovoja za dijagnostiku svemirske tehnike: dijagnostika svih motora američkog svemirskog broda „Atlantis".
U ovom slučaju je data realna, u praksi dokazana tehnička slika: promena parametara donjeg motora. Treba napomenuti da je Grigorij Petrovič izvršio ovu dijagnostiku bukvalno za nekoliko sekundi pri tom se nalazio na ulici i komunicirao sa MCC-om preko mobilnog telefona.
Iz upoređivanja prognoza Grabovoja Grigorija Petroviča sa praksom sledi da su se sve prognoze Grabovoja Grigorija Petroviča 100%-tno potvrdile. 100%-tna potvrda kako svake pojedine prognoze, tako i zadatka u celini, dozvolјava da se
donese zaklјučak da Grabovoj Grigorij Petrovič, dijagnostikujući svemirsku tehniku samo putem svog jasnoviđenja, momentalno daje prognozu koja se 100%-tno potvrđuje za čitav obim zadatka. Iz opisanih činjenica sledi da je potrebno koristiti jasnoviđenje za sprečavanje neispravnosti i havarija u svemirskoj tehnici.
U zaklјučku stručnjaka kompetentne komisije stoji:
Praksa upravlјanja. Put spasenja. Tom 1, list 239.
Po prvi put su otkriveni i u praksi potvrđeni temeljni zakoni stvaralačkog upravlјanja bilo kojim objektom informacije u pravcu spasenja od uništenja.
Grigorij Grabovoj stvorio je novu nauku. Nauka Grigorija Grabovoja je načelno nov pravac spoznaje, koji utvrđuje put razvoja u pravcu stalne saglasnosti sa zakonima stvaralačkog razvoja sveta.
Po prvi put su matematički određene zavisnosti koje u praksi dokazuju da se informacija, promenom opažanja, može preobraziti u svim sistemima stvarnosti.
Nova nauka
19. decembra 1997. godine Međunarodna registraciona palata za informaciono-intelektualne novine izdala je Grabovoju G. P. sertifikate-licence

 • za metod „Računarska tehnologija upravlјanja na dalјinu";
 • za model „Arhivacija u bilo kojoj tački prostora-vremena";
 • za otkriće „Obnovlјivi samorazvijajući sistemi koji odražavaju spolјašnje i unutrašnje oblasti raznolikosti stvaralačkih sfera";
 • za princip „Vreme je oblik prostora";
 • za princip „Dijagnostika objekta metodama ortodoksne matematike".
  26. decembra 1997. godine izdat je sertifikat-licenca za izum "Kreiranje auto-evolucionih sistema sa odrazom na raznorazne spoljašnje i unutrašnje faktore samog procesa kreiranja sfera."

  24. januara 1998. godine Grabovoju Grigoriju Petroviču je dodelјeno zvanje „Najbolјi iscelitelј" u oblasti Bioenergoinformatika i prognoziranje.

  9. marta 1998. godine Ruska Akademija Prirodnih Nauka (RAPN) je na osnovu svog Statuta izabrala Grabovoja G. P. za redovnog člana RAPN u odelјenju „Noosferna znanja i tehnologije".

  10. juna 1998. godine Grabovoj G. P. je izabran za redovnog člana Međunarodne akademije za informatizaciju.

  Međunarodna akademija informatizacije je nevladina organizacija, pridruženi član Organizacije Ujedinjenih Nacija i ima opšti savetodavni status pri Ekonomskom i Socijalnom savetu Organizacije Ujedinjenih Nacija (www.iia.ca).

  10. jula 1998. godine italijanska Akademija za Ekonomski i Društveni razvoj dodelila je Grabovoju G. P. zvanje akademika u znak najvišeg izraza službenog priznanja za njegova izuzetna dobročinstva, visokih moralnih osobina, stalnog ispunjavanje građanske dužnosti i posvećenosti najuzvišenijim idealima koji mu daju puno pravo da zauzme dostojno mesto u društvu.

  U avgustu 1998. godine NJUJORŠKA AKADEMIJA NAUKA je izabrala Grabovoja G. P. za redovnog člana date Akademije.

  15. septembra 1998. godine RuskaAkademija Prirodnih Nauka je nagradila Grabovoja G. P. srebrnom medalјom „Za razvoj medicine i očuvanje zdravlјa"

  Od 24. septembra 1998. godine Grabovoj G. P. je počasni član Akademije za kosmonautiku „K. E. Ciolkovski" (Svedočanstvo br. 1095) a zatim i redovni član Akademije za kosmonautiku „K. E. Ciolkovski".

  10. oktobra 1998. godine Međunarodna Akademija nauka za prirodu i društvo nagradila je Grabovoja G. P. medalјom Akademije „Za zasluge na radu za obnovu nauke i ekonomije Rusije".

  20. oktobra 1998. godine Međunarodna Akademija autora naučnih otkrića i izuma nagradila je Grabovoja G. P. srebrnom medalјom „Za zasluge na radu u pronalazaštvu".

  25. oktobra 1998. godine G. P. Grabovoj je dobio diplomu Malteškog reda.

  29. oktobra 1998. godine Ruska akademija prirodnih nauka je Grabovoju G.P. prisvojila zvanje doktora Ruske akademije prirodnih nauka.

  4. novembra 1998. godine MEĐUNARODNI MEĐUAKADEMSKI SAVEZ je u znak priznanja za ličnih zasluga, nagradio Grabovoja G. P. počasnim zvanjem „Velikog magistra svetskih nauka i obrazovanja".

  20. novembra 1998. godine Grabovoj G. P. dobija svedočanstvo o članstvu u Profesionalnoj psihoterapeutskoj Ligi.

  2. decembra 1998. godine
  Međunarodna Akademija nauka za prirodu i društvo nagrađuje Grabovoja G. P. medaljom „Za razvoj kulture i umetnosti".

  25. decembra 1998. godine
  Odlukom Predsedništva Međunarodne Akademije za Informatizaciju Grabovoj Grigorij Petrovič je udostojen zvanja Laureata međunarodnog konkursa „Elita Informaciologa sveta".

  16. aprila 1999. godine
  Grabovoju G. P. su izdate diplome World Distributed University (WDU) u Briselu o dodeli naučnog stepena Grand doctor of philosophy i naučnog stepena Full professor.

  20. aprila 1999. godine odlukom Visokog Atestaciono-kvalifikacionog komiteta Grabovoju G. P. dodelјen je naučni stepen doktora tehničkih nauka. Supština njegove disertacije izložena je u publikaciji „Istraživanja i analiza fundamentalnihodrednica optičkih sistema u sprečavanju katastrofa i prognozno-orijentisanom upravlјanju mikroprocesima" u naučno-tehničkom zborniku „Mikroelektronika", broj 1(153), Moskva, CNII „Elektronika", 1999.g.

  20. aprila 1999. godine
  odlukom Visokog Atestaciono-kvalifikacionog komiteta Grabovoju G. P. dodelјeno je naučno zvanje profesora za specijalnost „Bezbednost posebno složenih objekata".

  12. maja 1999. godine Grabovoj G. P. izabran je za redovnog člana (akademika) Akademije medicinsko-tehničkih nauka RF.

  25. maja 1999. godine Grabovoj G. P. je nagrađen najvišom nagradom Međunarodnog međuakademskog saveza „Zvezdom Vernadskog za zasluge u nauci".

  4. juna 1999. godine odlukom Visoke Međuakademske atestacione komisije Grabovoju G. P. dodelјen je naučni stepen doktora fizičko- matematičkih nauka. Diploma DFM br. 0052.

  11. juna 1999. godine Grabovoj G. P. je izabran za redovnog člana Međunarodne Akademije za integraciju nauke i biznisa. (MAINB).

  11. juna 1999. godine odlukom Predsedništva Međunarodne Akademije za integraciju nauke i biznisa (MAINB) Grabovoju G. P. je dodelјen naučni stepen doktora informatike i menadžmenta MAINB.

  26. juna 1999. godine Grabovoj G. P. je nagrađen viteškim Ordenom Svetog Stanislava.

  15. jula 1999. godine odlukom Visoke Međuakademske Atestacione Komisije Grabovoju G. P. je dodelјeno naučno zvanje profesora za specijalnost „Analitički i strukturno-analitički
  instrumenti i sistemi."

  U julu 1999. godine Grabovoj G. P. je držao predavanja u Centru za obuku i pripremu stručnjaka u oblasti savremenih tehnologija za sprečavanje i likvidaciju vanrednih situacija (VS) Agencije MVS Rusije za monitoring i prognoziranje VS. (Pismo M. Šahramanjana Visokoj Međunarodnoj Atestacionoj Komisiji od 23. 07. 2013).

  24. avgusta 1999. godine odlukom Predsedništva međunarodne Akademije za integraciju nauke i biznisa (MAINB) Grabovoju G. P. je dodelјeno naučno zvanje profesora MAINB za specijalnost „Sistemna informatika".

  17. februara 2000. godine odlukom Predsedništva Međunarodne Akademije autora naučnih otkrića i inovacija Grabovoj G. P. je izabran za redovnog člana te Akademije.

  16. marta 2000. godine odlukom Predsedništva Evropskog Univerziteta Grabovoju G. P. je dodelјeno zvanje doktora nauka tog Univerziteta za specijalnost „Tehničke nauke".

  5. maja 2000. godine za veliki doprinos razvoju sverhlakog vazduhoplovstva Grabovoj G. P. je primlјen za člana „Kluba vazdušnih putnika".
  10. maja 2000. Grabovoj G.P. je registrovao patent za pronalazak broj 2148845 „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovo sprovođenje". Opis patenta je dat na internetu na zvaničnom sajtu Ruske Federalne službe za intelektualnu svojinu, patente i žigove vvv1.fips.ru.

  Pronalazak može biti korišćen za razne katastrfoalne pojave kako prirodnog karaktera, takvih, na primer, kao katastrofalni zemljotresi, tako i za katastrofalne pojave tehnogenog karaktera, naročito u proizvodnim pogonima.
  27. jula 2000. godine Ruska Akademija prirodnih nauka dodelila je Grabovoju G. P. zvanje i znak „Vitez nauke i umetnosti".

  4. decembra 2000. godine Ruska Akademija za kosmonautiku „K. E. Ciolkovski" izabrala je Grabovoja G. P. za redovnog člana (akademika) Ruske Akademije za kosmonautiku „K. E. Ciolkovski".
   20. februara 2001. Grabovoj G.P. registrovao je patent za pronalazak broj 2163419 „Način za prenos informacija". Pronalazak se odnosi na oblast komunikacione tehnologije i može biti upotrebljen u sistemima prenosa informacije, u kojima se primenjuje bežična veza između predajnika i prijemnika informacije, pretežno pri prenosu informacije na značajna rastojanja bez bilo kakvih zadržki.
   Uređaji sačinjeni u skladu sa patentima Grigorija Grabovoja pojačavaju dejstvo lјudske svesti i predstavlјaju svojevrsni trening koji trenira svest do nivoa kada ona samostalno, bez uređaja, može da izaziva duhovne procese koji obezbeđuju obnavljanje ćelija i čitavog lјudskog tela.
   28. marta 2001. godine registrovan je autorski Obrazovni plan Grabovoja G. P. za kursu „Tehnologije preventivnog prognoziranja i bezbednog razvoja" u Ministarstvu za prirodne resurse Rusije, u Upravi dodatnog profesionalnog obrazovanja Ministarstva za obrazovanje Rusije i u Međunarodnom centru za obrazovne sisteme (MCOS) UNESKO.

   21. septembra 2001. godine imenovan je za predsednika Komisije za sistemsko epravljajuće prognoziranje pri Savetu preduzetnika pri Kabinetu gradonačelnika i Vlade Moskve.

   26. marta 2003. godine G. P. Grabovoj je postavlјen na dužnost potpredsednika Ruskog Finansijskog Saveza.

   22. avgusta 2003. godine odlukom stalno dejstvujuće Nagradne komisije pri Ruskom Međunarodnom Registru komplementarne medicine „ENIOM" Grabovoju G. P. je dodelјeno zvanje „Najbolјi iscelitelј III milenijuma".

   14. novembra 2003. godine za veliki doprinos bezbednosti letova vazduhoplovnokosmičke tehnike Grabovoj G. P. je nagrađen društvenim ordenom Dvostrukog heroja Sovjetskog Saveza Zaslužnog probnog pilota SSSR, Beregovoja G. T.

   21. juna 2004. godine u skladu sa odlukom Predsedništva VNA Grabovoj G. P. je izabran za Počasnog člana Svetske Naučne asocijacije.

   10. oktobra 2004. godine za zasluge u otadžbinskoj kosmonautici Federacija Kosmonautike Rusije je nagradila Grabovoja G. P. medalјom „Akademik Repjev Sergej Ivanovič".

   24. oktobra 2004. godine
   Europäische Academie der Naturwissenschaften in Hannover e.V. je nagradila Grabovoja G. P. medalјom Robert Koch.

   15. decembra 2004. godine Akademija za probleme bezbednosti, odbrane i pravnog poretka izabrala je Grabovoja G. P. za redovnog člana akademika te Akademije.

   15. decembra 2004. godine Akademija za probleme bezbednosti, odbrane i pravnog poretka dodelila je Grabovoju G. P. diplomu profesora te Akademije.

   29. januara 2005. godine
   za izuzetne zasluge u oblasti stvaranja, primene i ugradnje novih tehnologija i uređaja u tradicionalnu medicinu Međunarodno Profesionalno medicinsko udruženje specijalista za tradicionalnu narodnu medicinu i iscelitelјa „EONIM" nagradilo je Grabovoja G. P. Zlatnim znakom „ELITA".

   26. avgusta 2005. godine za zasluge i veliki lični doprinos razvoju i učvršćenju Ruske Države Grabovoj G. P. je nagrađen orddenom Petra Velikog 1 reda.

   26. decembra 2006. godine odlukom komisije Grabovoj G. P. je nagrađen medalјom „Za vernost avijaciji".
   Grigorij Grabovoj je autor Učenja Grigorija Grabovoja "O spasenju i harmoničnom razvoju"
   Grabovoj G. P. je autor Učenja Grigorija Grabovoja registrovanog na ime Grabovoja G. P. u vidu stotina njegovih dela u kancelariji za Autorska prava Kongresne biblioteke SAD (www.ggrig.com/ru/copyright).

   Grabovoj G. P. je registrovan kao autor u autorskom društvu Savezne republike Nemačke VG WORT. Podaci o toj registraciji br. 1103135 od 30. septembra 2011. godine predstavljeni su na službenom sajtu www.vgwort.de na stranici https://tom.vgwort.de.

   Dokumentovani rezultati Grabovoja G. P. o tačnoj ekstrasenzornoj dijagnostici i preventivnom predviđanju, o upravljanju događajima posredstvom generisanja biosignala i zračenja misli izloženi su u knjigama „Praksa upravljanja. Put spasenja", tom 1, 2, 3 https://tom.vgwort.de/portal/index.

   Dokumentovani rezultati ljudi koji su koristili Učenje Grigorija Grabovoja izloženi su u knjigama „Praksa upravljanja. Put spasenja", tom 4 , 5, 6 (http://www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6/).

   Grabovoj G. P. je vlasnik isklјučivih prava na registrovane robne marke „GRABOVOI®» i „GRIGORI GRABOVOI®» na teritorijama Evropske Unije, Japana, Kine, Australije, SAD. (http://www.ggrig.com/ru/trademarks-certificates/).
   Uređaj za razvoj koncentracija PRK-1U
   Godine 2016. Grigorij Grabovoj prvi put nam je predstavio svoj uređaj - uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimni. Po prvi put je u svetu stvoren uređaj koji pomaže čoveku u stvaranju večnog života, u razvoju njegove svesti i harmoničnom upravljanju. Mnogi pozitivni rezultati primene uređaja PRK-1U od prvog puta potvrđuju njegovu visoku efektivnost. Uređaj PRK-1U ima elemente veštačke inteligencije, što potvrđuju sledeći protokoli o uviđanju rada funkcija veštačke inteligencije kod uređaja za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimnog. Uređaji PRK-1U daju se na korišćenje na osnovu ugovora o podlicenci zajedno sa Programom Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.

   Godine 2019. Grigorij Grabovoj je stvorio uređaje za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimne, podešene po medicinskim profilima, uključujući i uređaje sa funkcijom podmlađivanja i realizaciji događaja koji obezbeđuju večni život svima. Nastavlja se razrađivanje uređaja po svim medicinskim profilima, koji se nalaze u knjizi „Obnavljanje organizma čoveka koncentracijom na brojevima", koja je tvorevina Grigorija Grabovoja. Korišćenje ovih uređaja odnosi se na sferu obrazovanja, samorazvoja i ne ograničava upotrebu medicine