UGOVOR O PODLICENCI DISTRIBUTERA

Individualni Preduzetnik „Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" nudi pravnim licima i fizičkim licima, registrovanim u svojstvu individualnih preduzetnika, delatnost Distributera, koja dozvoljava sledeću zajedničku delatnost u obezbeđivanju večnog života svima:
Potpisivanje sa Individualnim Preduzetnikom Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT, kao Licenzentom, ugovor o podlicenci Distributera na korišćenje Programa Obuke sa modifikovanim uređajem za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimnim
Uređaj PRK-1U je u skladu sa usaglašenim standardima Evropske unije
Oznaka uređaja sadrži CE znak, koji označava da je uređaj u skladu sa usaglašenim standardima Evropske unije, bezopasan za zdravlje i životnu sredinu.
Mnogobrojni dobri rezultati korišćenja PRK-1U
U dokumentaciji uređaja nalazi se link za stranicu zvaničnog sajta gde su objavljeni u dve knjige protokoli mnogobrojnih dobrih rezultata korišćenja PRK-1U.

Uređaj je u fuknciji od januara 2016. godine. Za taj protekli period do sadašnjeg vremena mnogo hiljada ljudi je koristilo uređaj fizički i putem video posmatranja putem interneta i nije utvrđen ni jedan negativan rezultat, što je takođe u skladu sa principima funkcionisanja tehnike obezbeđivanja večnog života.
Patnetna zaštita uređaja PRK-1U
Oznaka uređaja takođe sadrži i podatke o patentnoj zaštiti uređaja "Patent pending: 2148845; 2163419; 62673151", koji sadrže registarske brojeve iz zavoda za patente.
Na uređaj PRK-1U su postavljeni žigovi
Na uređaj su postavljeni žigovi GRABOVOI® и GRIGORI GRABOVOI®. Na taj način je proizvodnja na tržišti zaštićena.
Cena ugovora zavisi od paketa u kome Distributer može birati količinu i tip fizičkih uređaja PRK-1U i količinu nezavisnih udaljenih dostupa uređajima PRK-1U.
Uslovi podlicencnog ugovora sadrže pravo Podlicenzenta-Distributera da daje pod-podlicence za Program Obuke sa modifikovanim uređajem za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U trorežimnim.
Distributeri se mogu obraćati za pomoć u realizaciji pod-podlicencnih ugovora Advokatima (za platu). Plaćanje Advokatima u slučaju saradnje između Distributera i Advokata vrši se od strane Distributera.
Cena ugovora
Uslovi ugovora o podlicenci
Pomoć Advokata
Obrazovni proces u obezbeđivanju večnog života svima uvećava se i na račun uređaja PRK-1U postaje intenziviniji i javno dustupan. Sa uređajima se mogu razviti i fundamentalno novi sistemi obrazovanja, koji mogu brzo obezbeđivati večni život.
Pri takvoj upotrebi uređaja za obezbeđivanje večnog života svima aktivno radi još jedna struktura, i upravo Podlicenzent koji obavlja svoju delatnost u svojsvtu Distributera sa rastučim obimom realizacije proizvodnje, što je važno.
Obrazovni proces u obezbeđivanju večnog života svima se uvećava i na račun uređaja postaje intenzivniji i javno dostupan, što odgovara misiji. Sa uređajima se mogu razvijati fundamentalno novi sistemi obrazovanja, koji mogu brzo obezbeđivati večni život.
Program Obuke i PRK-1U omogućavaju da se vrši razvijanje koncentracija večnog života pri korišćenju uređaja večno vremena, pošto prethodni nivo razvoja koncentracija, izmeđuostalih i postignuti pomoću samog uređaja, uvek je početni za novo razvijanje koncentracija koje obezbeđuju večni život. Poštuje se princip realizacije tehnike obezbeđivanja večnog života, koja može raditi večno i biti večno tražena.
Rastući obim realizacije proizvodnje
Obrazovanje u obezbeđivanju večnog života svima
Razvijanje koncentracija večnog života večno vremena
Dokumenta, neophodna za potpisivanje ugovora o podlicenci Distributera.
Opcije paketa
Predlažu se tri razrađene opcije paketa za ugovore o podlicenci Distributera kao primer
*za uređaje bez dijamanata
Pri dostavi Podlicenzentu, zajedno sa materijalima Programa Obuke, dostavljaju se 3 uređaja PRK-1U

Dostup na 5 nezavisnih web naloga, od kojih je svaki predviđen za jednog Korisnika

U komplet svakog uređaja spada još i do 8 povezanih web naloga, koji se daju Podlicenzentu prema broju Korisnika koje je prijavio Podlicenzent.

Cena navedenih dostava prema pod-podlicencnim ugovorima Podlicenzenta iznosi 35160 evra. Tj. Podlicenzent dobija skoro 70% više proizvoda nego što plaća.

Cena od 19400 evra unosi se u polje tačke 6.1. dalje navedenog standardnog obrasca ugovora o podlicenci. Količina od 3 uređaja se unosi u tačku 1.1.2.3. Količina od 5 nezavisnih web naloga se unosi u tačku 1.1.2.5. podlicencnog ugovora.
€19400
*za uređaje bez dijamanata
€48500
Pri dostavi Podlicenzentu, zajedno sa materijalima Programa Obuke, dostavlja se 6 uređaja PRK-1U.

Dostup na 20 nezavisnih web naloga, od kojih je svaki predviđen za jednog Korisnika.

U komplet svakog uređaja spada još i do 8 povezanih web naloga, koji se daju Podlicenzentu prema broju Korisnika koje je Podlicenzent prijavio.

Cena navedenih dostava prema pod-podlicencnim ugovorima Podlicenzenta iznosi 82440 evra. Tj. Podlicenzent dobija skoro 70% više produkta nego što plaća.

Cena od 48500 evra se unosi u polje tačke 6.1. dalje navedenog standardnog obrasca ugovora o podlicenci. Količina od 6 uređaja se unosi u tačku 1.1.2.3. Količina od 20 nezavisnih web naloga se unosi u tačku 1.1.2.5. podlicencnog ugovora.
*za uređaje bez dijamanata
€97000
Pri dostavi Podlicenzentu, zajedno sa materijalima Programa Obuke, dostavlja se 12 uređaja PRK-1U.

Dostup na 40 nezavisnih web naloga, od kojih je svaki predviđen za jednog Korisnika.

U komplet svakog uređaja spada još i do 8 povezanih web naloga, koji se daju Podlicenzentu prema broju Korisnika koje je Podlicenzent prijavio.

Cena navedenih dostava prema pod-podlicencnim ugovorima Podlicenzenta iznosi 164880 evra. Tj. Podlicenzent dobija skoro 70% više produkta nego što plaća.

Cena od 97000 evra se unosi u polje tačke 6.1. dalje navedenog standardnog obrasca ugovora o podlicenci. Količina od 12 uređaja se unosi u tačku 1.1.2.3. Količina od 40 nezavisnih web naloga se unosi u tačku 1.1.2.5. podlicencnog ugovora.
€22400
€54500
€109000
*za uređaje sa dijamantima
*za uređaje sa dijamantima
*za uređaje sa dijamantima
*Distributer može nuditi svoje opcije paketa (uslovi za individualne pakete su dati niže)
Distributer može samostalno ponuditi:
Bilo koji paketi za Distributere sa izračunatom količinom fizičkih uređaja i nezavisnih web naloga biće izračunati na takav način da Distributer dobija skoro 70% više proizvoda nego što plaća.
drugu količinu i tip uređaja PRK-1U u paketu
nepohodnu za njega količina fizičkih uređaja (pri tome će količinu nezavisnih web naloga izračunati Licenzent) ili
izabrati neophodnu za njega količinu nezavisnih web naloga (pri tome će količinu fizičkih uređaja izračunati Licenzent).