KORIŠĆENJE UREĐAJA PRK-1U

Ugovori o podlicenci za korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa uređajem PRK-1U

Uređaj za razvoj koncentracija PRK-1U daje se na korišćenje zajedno sa Programom Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja na osnovu ugovora o podlicenci. Trenutno postoje tri vrste ugovora o podlicenci PRK-1U.
Tri vrste ugovora o podlicenci PRK-1U
Sa udaljenim pristupom uređaju
Trajanje 4 godine / 1 učesnik
€1.212
 • Udaljeni pristup 3 uređajima
 • Dostup internet-biblioteci
 • Izabrani materijali na USB fleš memoriji
Saznaj više
Sa dostavom uređaja
Trajanje 4 godine / 8 učesnika
€9.700
 • Udaljeni pristup 3 uređajima
 • Dostup internet-biblioteci
 • Svi materijali na USB fleš karti
 • Uređaj PRK-1U
Saznaj više
Udaljeni dostup uređaju PRK-1U
Ugovor o podlicenci PRK-1U za korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U
Za mogućnost korišćenja uređaja PRK-1U koji radi danonoćno u realnom vremenu udaljeno preko interneta potrebno je sa Individualnim Preduzetnikom GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT ili sa Distributerom da potpišete ugovor o podlicenci o ustupanju prava na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa uređajem za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa udaljenim dostupom uređaju.

Ugovor o podlicenci sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U potpisuje jedan učesnik ugovora u trajanju od četiri godine.

Pre potpisivanja ugovora o podlicenci potrebno je izvršiti testiranje uređaja PRK-1U na daljinu, preko interneta.
Šta vi dobijate?
Na osnovu ugovora o podlicenci sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U vi dobijate:
Pristup internet biblioteci dela Grigorija Grabovoja na svim jezicima koji su dostupni u biblioteci Obrazovnog Centra Grigorija Grabovoja na period od četiri godine.
Danonoćni udaljeni web dostup putem video posmatranja tri uređaja PRK-1U (uređaj sa individualnim podešavanjima koji radi u rećem režimu, uređaj koji radi u drugom režimu i stacionarna jedinica) u realnom vremenu preko interneta u trajanju od četiri godine.
USB fleš memorija sa odabranim delima Grigorija Grabovoja i prevodima Programa Obuke Učenja Grigorija Grabovoja koji vam šaljemo poštom.
Dostup internet-biblioteci
Odabrana dela
Udaljeni dostup PRK-1U
1212€
Cena na osnovu ugovora
(moguće je izvršiti uplatu odmah ili na rate u roku od 6 meseci)
4
Godine
(vreme na koje se podpisuje ugovor o podlicenci)
1
Učesnik ugovora
Video posmatranje koje omogućava razvijanje koncentracija pomoću uređaja PRK-1U koji radi danonoćno može se sprovoditi sa bilo kog mesta na kome ima interneta i sa bilo kog uređaja – računar, tablet, Ipad, smartphone.

Korišćenjem ovog uređaja vrši se razvijanje koncentracija, izloženih u materijalima Programa Obuke po Učenje Grigorija Grabavoja, i na toj osnovi razvijanje drugih koncentracija za stvaralačke ciljeve.
Podaci o uređaju PRK-1U
Video-svedočanstva o rezultatima testiranja uređaja PRK-1U
Pismeni protokoli testiranja uređaja PRK-1U
Sertifikati o usaglašenosti PRK-1U
Rezultati ljudi koji koriste PRK-1U
Uputstvo korak po korak
1
Onlajn testiranje
Pre potpisivanja ugovora o podlicenci PRK-1U, potrebno je proći onlajn testiranje uređaja i uveriti se da uređaj zaista razvija koncentracije.
2
Protokol testiranja i prijava
Nakon izvršenog testiranja uređaja potrebno je popuniti protokol testiranja i prijavu za potpisivanje ugovora o podlicenci koji ste vi izabrali i poslati nam na imejl.
3
Ugovor o podlicenci
Na vaš imejl dobićete ugovor koji je potrebno podpisati. Skan potpisanog ugovora je potrebno poslati na imejl a original poštom.
4
Plaćanje
Vi dobijate odmah (prilikom potpune uplate na osnovu ugovora) ili u toku 6 meseci (prilikom uplate na rate) svu intelektualnu svojinu navedenu u ugovoru.
Dokumenta potrebna za potpisivanje ugovora o podlicenci i za sprovođenje testiranja uređaja PRK-1U
Testiranje uređaja PRK-1U u sastavu grupe prijaveljenih pokazalo je da su kod svih koji testiraju uređaj veoma dobri rezultati upotrebe uređaja iz prvog puta. Tj. funkcioniše važna karakteristika uređaja, kao što je sistemnost u radu uređaja. G.P. Grabovoj je tu karakteristiku ugradio u uređaj prilikom njegovog konstruisanja, jer svi moraju umeti da žive večno.

Za zaključenje ugovora o podlicenci za dodelu prava na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa uređajem PRK-1U, neophodno je popuniti prijavu i izvršitti onlajn testiranje uređaja PRK-1U.
Tokom testiranja svaki učesnik će moći lično da se uveri u to da se snaga koncentracija prilikom primene uređaja, snaga upravljanja osetno povećavaju.
Testiranje uređaja PRK-1U sprovode naši Advokati koji imaju posebna znanja u obuci rada sa uređajem.
Možete samostalno da se obratite Advokatu koji vrši obuku na vašem jeziku ili da nas kontaktirate putem imejla grigorii.grabovoi.pr@gmail.com i mi ćemo vam pomoći da stupite u kontakt sa Advokatom koji govori na vašem jeziku.
Ako osoba koja je izvršila testiranje potom potpiše ugovor, onda se iznos uplaćen za testiranje smatra prvim delom uplate na osnovu ugovora.
Onlajn testiranje uređaja PRK-1U
Testiranje uređaja PRK-1U (koje traje 90 minuta) se plaća i iznosi 100 evra. Za testiranje uređaja potrebne su nam sledeće informacije (vaše ime, prezime, datum rođenja) za individualna podešavanja uređaja PRK-1U, koje ćete poslati nama i Advokatu i dogovoriti sa njim datum testiranja.
Nova mogućnost besplatnog testiranja uređaja za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U tokom 2 dana putem interneta.
i
Protokol testiranja i prijava
Nakon izvršenog testiranja potrebno je popuniti protokol testiranja i prijavu za potpisivanje podlicencnog ugovora koji ste vi izabrali i poslati nama ili našem Advokatu na imejl.
Nakon izvršenog testiranja uređaja PRK-1U i nakon toga što ste nam poslali popunjeni protokol testiranja zajedno sa prijavom, dobićete na vašu elektronsku poštu nacrt ugovora sa brojem ugovora i datumom podpisivanja. Nakon popunjavanja i potpisivanja ugovora šaljete nam skan ugovora na elektronsku poštu grigorii.grabovoi.pr@gmail.com. Original ugovor šaljete nam putem pošte na adresu Individualnog Preduzetnika:
"GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT"
Kneza Mihaila 21A, lok. 113,
11102 Belgrade, Serbia
Potpisivanje ugovora o podlicenci
Plaćanje prema ugovoru o podlicenci za pružanje prava na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa modifikovanim uređajem za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa udaljenim dostupom uređaju iznosi 1212 evra.

Pošto ste uplatili 100 evra za učešće u onlajn veb emitovanju uređaja za testiranje, nakon potpisivanja ugovora morate platiti 1112 evra.

Možete plaćati ili odjednom ceo iznos prema ugovoru ili u delovima u roku od 6 meseci.
Plaćanje po ugovoru
Individualni Preduzetnik „Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" u roku od 6 (šest) meseci od datuma uplate (u celosti ili u delovima):
predaje Podlicenzentu odabrane materijale Programa Obuke po Učenju Grigoria Grabovoja na magnetnim medijima,
pruža udaljeni internet-dostup razrađenom, na osnovu patenata Grigorija Grabovoja „Sistem za prenos informacija" i „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju", uređaju za razvoj koncentracija PRK-1U.
pruža odmah nakon uplate prema ugovoru (u celosti ili u delovima):
dostup internet-bibiloteci Obrazovnog Centra.
Radna sposobnost PRK-1U
Radna sposobnost uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U je objektivno ustanovljena i potvrđena sledećim:
 • Publikacijom u naučnom časopisu „Elektronska tehnika" u kojoj je izložena fizičko-matematička teorija na kojoj se zasnivaju principi i tehnologije rada PRK-1U. Ta fizičko-matematička teorija je potvrđena matematičkim proračunima i rezultatima ispitivanja.

  Za obezbeđenje večnog života prenos oblasti reprodukcije stacionarne faze stvarnosti u talas dinamične faze stvarnosti se ostvaruje prilikom primene PRK-1U razvojem sledećih koncentracija koje stvaraju dinamičnu fazu stvarnosti: koncentracija za podmlađivanje, za bilo koji događaj, za upravljajuće jasnoviđenje i upravljajuće prognoziranje.

  Uređaj PRK-1U, kog je načinio Grigorije Grabavoj saglasno principima i tehnologijama izloženim u njegovoj publikaciji, funkcioniše uvek stvaralački i može da se koristi neograničen broj puta.

  Sve materijale te publikacije proverili su i potvrdili: brojni doktori fizičko-matematičkih i tehničkih nauka koji čine redakcioni kolegijum časopisa „Elektronska tehnika". Pomenuta publikacija može se naći na sajtu.
 • Patentima za izume Grigorija Grabovoja na osnovu kojih je sačinjen uređaj.
 • Video-svedočenjima o ispitivanju uređaja sa dobrim sistemskim rezultatima koje je u svojim izjavama potvrdilo 128 učesnika ispitivanja (*2016 godine).
 • Potpisanim izjavama o uspešnom ispitivanju uređaja.
Dostava uređaja PRK-1U
Ugovori o podlicencni PRK-1U za korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U i sa dostavom uređaja
Za mogućnost korišćenja fizičkog uređaja PRK-1U zajedno sa uređajem koji radi danonoćno u realnom vremenu udaljeno putem interneta, neophodno je sa Individualnim Preduzetnikom GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT ili sa Distributerom potpisati ugovor o podlicenci za pružanje prava na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa modifikovanim uređajem za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa udaljenim dostupom uređaju i sa dostavom uređaja.

Ugovor o podlicenci sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U i sa dostavom uređaja potpisuje jedan učesnik ugovora, koji će biti Podlicenzent (maksimalno je moguće 8 učesnika u ugovoru) na rok od četiri godine.

Do potpisivanja ugovora o podlicenci neophodno je proći testiranje uređaja PRK-1U udaljeno, putem interneta.

Nakon isteka roka važenja ugovora fizički uređaj PRK-1U ostaje kod vas za dalje korišćenje.
Šta vi dobijate?
Na osnovu podlicencnih ugovora sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U vi dobijate:
Dostup internet biblioteci dela Grigorija Grabovojana svim jezicima koji su dostupni u biblioteci Obrazovnog Centra Grigorija Grabovoja u trajanju od četiri godine.
Danonoćni udaljeni web dostup putem video posmatranja tri uređaja PRK-1U (uređaj sa individualnim podešavanjima koji radi u rećem režimu, uređaj koji radi u drugom režimu i stacionarna jedinica) u realnom vremenu preko interneta u trajanju od četiri godine.
USB fleš memorija sa svim delima Grigorija Grabovoja i prevodima po Programu Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja koji vi dobijate putem pošte.
Dostup internet biblioteci
Sva dela
Udaljeni dostup PRK-1U
Uređaj PRK-1U (način i cena isporuke uređaja se dogovaraju dodatno).
Uređaj PRK-1U
Ugovor o podlicencni sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U i sa dostavom uređaja
9700€
Cena na osnovu ugovora
(moguće je izvršiti uplatu odmah ili na rate u roku od 6 meseci)
4
Godine
(vreme na koje se podpisuje podlicencni ugovor)
8
Učesnika ugovora
Ugovor o podlicencni sa udaljenim dostupom uređaju PRK-1U i sa dostavom uređaja sa dijamantima
10700€
Cena na osnovu ugovora
(moguće je izvršiti uplatu odmah ili na rate u roku od 6 meseci)
4
Godine
(vreme na koje se podpisuje podlicencni ugovor)
8
Učesnika ugovora
Video posmatranje koje omogućava razvijanje koncentracija pomoću uređaja PRK-1U koji radi danonoćno može se sprovoditi sa bilo kog mesta na kome ima interneta i sa bilo kog uređaja – računar, tablet, Ipad, smartphone.

Korišćenjem ovog uređaja vrši se razvijanje koncentracija, izloženih u materijalima Programa Obuke po Učenje Grigorija Grabavoja, i na toj osnovi razvijanje drugih koncentracija za stvaralačke ciljeve
U skladu sa tehnologijama večnog života, po kojima se obezbeđivanje večnog života mora odvijati nezavisno od bilo kakavih okolnosti, u slučaju mehaničkog ili nekog drugog oštećenja fizičkog uređaja PRK-1U, koji ćete koristiti na osnovu podlicencnog ugovora sa dostavom uređaja, uvek se možete priključiti preko interneta na stacionarni blok uređaja. Pored toga, preko interneta se može takođe koristiti stacionarni blok istovremeno sa fizičkim uređajem, koji ćete imati kraj sebe, u slučajevima kada je neophodno ubrzati i pojačati razvijanje koncentracija večnog života. Stacionarni blok takođe možete koristiti preko interneta, i sa istom efektivnošću kao i fizički uređaj, kada ste, na primer, na putu i nije vam zgodno da nosite sa sobom fizički uređaj. Jer, u skladu sa patentom „Sistem za prenos informacija" udaljenost od stacionarnog bloka nema nikakvog značaja.

Osim toga, stacionarni blok će biti podvrgnut planskom tehničkom servisiranju, on će se i dalje, u drugom periodu podešavanja, individualno podešavati u zavisnosti od podataka o korišćenju uređaja, a sva ta usavršavanja i modernizacije će se odmah uvoditi u stacionarni blok, što obezbeđuje neprekidni internet dostup najnovijem modelu uređaja sa izmenama koje su u toku. Na određenom nivou rada sa uređajima u četvrti prozor Vašeg naloga Ivideon, koji omogućuje distancioni web dostup uređajima, može se dodavati i individualno podešeni uređaj, koji učitava Vaš obrazovni proces. Sve naredne modifikacije uređaja uvek održavaju funkcije i karakteristike prvog uređaja i dodaju izmene koje povećavaju snagu uređaja.
Podaci o uređaju PRK-1U
Video-svedočanstva o rezultatima testiranja uređaja PRK-1U
Pismeni protokoli testiranja uređaja PRK-1U
Sertifikati o usaglašenosti PRK-1U
Rezultati ljudi koji koriste PRK-1U
Uputstvo korak po korak
1
Onlajn testiranje
Pre potpisivanja ugovora o podlicenci PRK-1U, potrebno je proći onlajn testiranje uređaja i uveriti se da uređaj zaista razvija koncentracije.
2
Protokol testiranja i prijava
Nakon izvršenog testiranja uređaja potrebno je popuniti protokol testiranja i prijavu za potpisivanje ugovora o podlicenci koji ste vi izabrali i poslati nam na imejl.
3
Ugovor o podlicenci
Na vaš imejl dobićete ugovor koji je potrebno podpisati. Skan potpisanog ugovora je potrebno poslati na imejl a original poštom.
4
Plaćanje
Vi dobijate odmah (prilikom potpune uplate na osnovu ugovora) ili u toku 6 meseci (prilikom uplate na rate) svu intelektualnu svojinu navedenu u ugovoru.
Dokumenta potrebna za potpisivanje ugovora o podlicenci i za sprovođenje testiranja uređaja PRK-1U
Testiranje uređaja PRK-1U u sastavu grupe prijaveljenih pokazalo je da su kod svih koji testiraju uređaj veoma dobri rezultati upotrebe uređaja iz prvog puta. Tj. funkcioniše važna karakteristika uređaja, kao što je sistemnost u radu uređaja. G.P. Grabovoj je tu karakteristiku ugradio u uređaj prilikom njegovog konstruisanja, jer svi moraju umeti da žive večno.

Za zaključenje ugovora o podlicenci za dodelu prava na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa uređajem PRK-1U, neophodno je popuniti prijavu i izvršitti onlajn testiranje uređaja PRK-1U.
Tokom testiranja svaki učesnik će moći lično da se uveri u to da se snaga koncentracija prilikom primene uređaja, snaga upravljanja osetno povećavaju.
Testiranje uređaja PRK-1U sprovode naši Advokati koji imaju posebna znanja u obuci rada sa uređajem.
Možete samostalno da se obratite Advokatu koji vrši obuku na vašem jeziku ili da nas kontaktirate putem imejla grigorii.grabovoi.pr@gmail.com i mi ćemo vam pomoći da stupite u kontakt sa Advokatom koji govori na vašem jeziku.
Ako osoba koja je izvršila testiranje potom potpiše ugovor, onda se iznos uplaćen za testiranje smatra prvim delom uplate na osnovu ugovora.
Onlajn testiranje uređaja PRK-1U
Testiranje uređaja PRK-1U (koje traje 90 minuta) se plaća i iznosi 100 evra. Za testiranje uređaja potrebne su nam sledeće informacije (vaše ime, prezime, datum rođenja) za individualna podešavanja uređaja PRK-1U, koje ćete poslati nama i Advokatu i dogovoriti sa njim datum testiranja.
Nova mogućnost besplatnog testiranja uređaja za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U tokom 2 dana putem interneta.
i
Protokol testiranja i prijava
Nakon izvršenog testiranja potrebno je popuniti protokol testiranja i prijavu za potpisivanje podlicencnog ugovora koji ste vi izabrali i poslati nama ili našem Advokatu na imejl.
Nakon izvršenog testiranja uređaja PRK-1U i nakon toga što ste nam poslali popunjeni protokol testiranja zajedno sa prijavom, dobićete na vašu elektronsku poštu nacrt ugovora sa brojem ugovora i datumom podpisivanja. Nakon popunjavanja i potpisivanja ugovora šaljete nam skan ugovora na elektronsku poštu grigorii.grabovoi.pr@gmail.com. Original ugovor šaljete nam putem pošte na adresu Individualnog Preduzetnika:
"GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT"
Kneza Mihaila 21A, lok. 113,
11102 Belgrade, Serbia
Potpisivanje ugovora o podlicenci
Plaćanje prema ugovoru o podlicenci za pružanje prava na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa modifikovanim uređajem za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa udaljenim dostupom uređaju i sa dostavom uređaja iznosi 9.700 евро.

Pošto ste uplatili 100 evra za učešće u onlajn veb emitovanju uređaja za testiranje, nakon potpisivanja ugovora morate platiti 9.600 evra.

Ukoliko je za učešće u onlajn emitovanju za sprovođenje testiranja plaćalo od 2 do 8 ljudi (iz spiska podlicenziata na osnovu konkretnog ugovora), onda se iznos za uplatu na osnovu ugovora umanjuje za iznos koji je uplaćen za testiranje:

9.700 – 2 ljudi. х100 = 9.500 evra
…..
9.700 – 8 ljudi х100 = 8.900 evra.
Plaćanje na osnovu ugovora sa udaljenim dostupom uređajima i sa dostavom uređaja
Možete plaćati ili odjednom ceo iznos prema ugovoru ili u delovima u roku od 6 meseci.

Plaćanje se mora obaviti tako da bankarsku proviziju pokrije vlasnik podlicence (odnosno, za Vaš račun), a na račun individualnog preduzetnika "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" treba da stigne tačan iznos koji je naznačen u ugovoru.
Plaćanje prema ugovoru o podlicenci za pružanje prava na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa modifikovanim uređajem za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa udaljenim dostupom uređaju i sa dostavom uređaja iznosi 10.700 евро.

Pošto ste uplatili 100 evra za učešće u onlajn veb emitovanju uređaja za testiranje, nakon potpisivanja ugovora morate platiti 10.600 evra.

Ukoliko je za učešće u onlajn emitovanju za sprovođenje testiranja plaćalo od 2 do 8 ljudi (iz spiska podlicenziata na osnovu konkretnog ugovora), onda se iznos za uplatu na osnovu ugovora umanjuje za iznos koji je uplaćen za testiranje:

10.700 – 2 ljudi. х100 = 10.500 evra
…..
10.700 – 8 ljudi х100 = 9.900 evra.
Plaćanje na osnovu ugovora sa udaljenim dostupom uređajima i sa dostavom uređaja sa dijamantima
Možete plaćati ili odjednom ceo iznos prema ugovoru ili u delovima u roku od 6 meseci.

Plaćanje se mora obaviti tako da bankarsku proviziju pokrije vlasnik podlicence (odnosno, za Vaš račun), a na račun individualnog preduzetnika "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" treba da stigne tačan iznos koji je naznačen u ugovoru.
Plaćanje po ugovoru
Individualni Preduzetnik „Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" u roku od 6 (šest) meseci od datuma uplate (u celosti ili u delovima):
predaje Podlicenzentu sve materijale Programa Obuke po Učenju Grigoria Grabovoja na magnetnim medijima,
pruža udaljeni internet-dostup razrađenom, na osnovu patenata Grigorija Grabovoja „Sistem za prenos informacija" i „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju", uređaju za razvoj koncentracija PRK-1U,
pruža odmah nakon uplate prema ugovoru (u celosti ili u delovima):
dostup internet-bibiloteci Obrazovnog Centra.
pruža Podlicenzentu uređaj PRK-1U (način i cena isporuke uređaja se dogovaraju dodatno),
Radna sposobnost PRK-1U
Radna sposobnost uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U je objektivno ustanovljena i potvrđena sledećim:
 • Publikacijom u naučnom časopisu „Elektronska tehnika" u kojoj je izložena fizičko-matematička teorija na kojoj se zasnivaju principi i tehnologije rada PRK-1U. Ta fizičko-matematička teorija je potvrđena matematičkim proračunima i rezultatima ispitivanja.

  Za obezbeđenje večnog života prenos oblasti reprodukcije stacionarne faze stvarnosti u talas dinamične faze stvarnosti se ostvaruje prilikom primene PRK-1U razvojem sledećih koncentracija koje stvaraju dinamičnu fazu stvarnosti: koncentracija za podmlađivanje, za bilo koji događaj, za upravljajuće jasnoviđenje i upravljajuće prognoziranje.

  Uređaj PRK-1U, kog je načinio Grigorije Grabavoj saglasno principima i tehnologijama izloženim u njegovoj publikaciji, funkcioniše uvek stvaralački i može da se koristi neograničen broj puta.

  Sve materijale te publikacije proverili su i potvrdili: brojni doktori fizičko-matematičkih i tehničkih nauka koji čine redakcioni kolegijum časopisa „Elektronska tehnika". Pomenuta publikacija može se naći na sajtu.
 • Patentima za izume Grigorija Grabovoja na osnovu kojih je sačinjen uređaj.
 • Video-svedočenjima o ispitivanju uređaja sa dobrim sistemskim rezultatima koje je u svojim izjavama potvrdilo 128 učesnika ispitivanja (*2016 godine).
 • Potpisanim izjavama o uspešnom ispitivanju uređaja.
Važna informacija: Uređaj PRK-1U nije medicinski uređaj i ni na koji način ne ograničava vaše pravo da se obraćate lekarima u medicinskim ustanovama licenciranim od strane državnih organa i ni na koji način ne isključuje ili zamenjuje radnje koje su ti lekari propisali.

Niko vam ne može dati 100% garancije za postizanje bilo kakvih rezultata prilikom korišćenja uređaja PRK-1U, kao i tekstualnih, audio i video materijala Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.
i
Važna informacija: Uređaj PRK-1U nije medicinski uređaj i ni na koji način ne ograničava vaše pravo da se obraćate lekarima u medicinskim ustanovama licenciranim od strane državnih organa i ni na koji način ne isključuje ili zamenjuje radnje koje su ti lekari propisali.

Niko vam ne može dati 100% garancije za postizanje bilo kakvih rezultata prilikom korišćenja uređaja PRK-1U, kao i tekstualnih, audio i video materijala Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.
i