Napomena pre korišćenja uređaja PRK-1U
Uređaj za razvoj koncentracije večnog života PRK-1U trorežimni
prk1u device
Pre korišćenja uređaja za razvoj koncentracije večnog života PRK-1U trorežimnog, upoznajte se sa načinom korišćenja ovog uređaja, opis uređaja je na linku: https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/techni...

Opis možete naći na ukazanom linku na engleskom jeziku, a takodje na nemačkom, francuskom, srpskom i ruskom jeziku.

Sigurnost i eksploatacija:
Obratite se preko linka https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/techni...

Upozorenje:
Da bi se izbegao kratak spoj i posledice toga, uključujući i mogućnost požara elementa uređaja na mestu kratkog spoja, ne izlagati uređaj vlažnosti.

Pribor ne sme da padne sa velike visine.

Standardi:
Informacija о standardima, sertifikatima, znacima usaglašenosti, zaštiti patenta, tovarnim markama, koje se odnose na uređaj za razvoj koncentracije večnog života PRK-1U trorežimni, mogu se naći na samom priboru, u priloženoj uz uređaj,u kutiji, dokumentaciji i na oficialnom web sajtu https://pr.grigori-grabovoi.world

Republika Srbija i Evropska unija. Informacija o recikliranju:
Znak precrtanog kontejnera za smeće na uređaju, u dokumentaciji o priboru se ukazuje na to da u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, uređaj se mora odvojeno odlagati od kućnog otpada.

Adapter napajanja odgovara propisima:
"O sigurnosti niskonaponske opreme" i "Elektromagnetna kompatabilnost tehničke opreme".

Individualni podaci uređaja:
«roj modela i individualni serijski broj uređaja nalaze se na poleđini uređaja. Koristite te brojeve u slučaju da se obraćate proizvođaču, čija su adresa i web sajt dati na poleđini uređaja.

Korišćeni materijali i testiranja:
Uređaj je napravljen od materijala koji nisu štetni za organizam, koriste se materijali koji se koriste u u lemljenju, koji ne sadrže olovo ili ostale štetne materije.

Svaka komponenta svakog detalja uređaja pažljivo se procenjuje kao predmet ekološki bezopasan.

Svaki uređaj se pre eksploatacije testira neprekidnim dvadesetčetvoročasovnim radom u svakoj od tri faze rada uređaja, što garantuje normalne karakteristike daljeg rada uređaja.
Princip rada sa uređajem PRK-1U. Mehanizam delovanja uređaja
Povezane stranice
Sertifikati i dokumenta za uređaj PRK-1U
Opis i metodike rada sa uređajem PRK-1U (brošura)
Ugovori o podlicenci za korišćenje uređaja PRK-1U