BIOGRAFIA LUI GRIGORI GRABOVOI

Grigori Petrovich Grabovoi
Doctor în științe fizice și matematice, academician, autorul descoperirii domeniului de creare a informațiilor și a lucrărilor originale privind prognoza evenimentelor viitoare, controlul și corectarea lor, clarvăzător, autor al Învățăturilor "Despre salvare și dezvoltare armonioasă", inventator al dispozitivului de dezvoltare a concentrațiilor de viață eternă PRK-1U.
În 1991-1992, pentru prima dată în lume, Grigori Grabovoi a realizat, pe baze oficiale și științifice, la instrucțiunile conducerii Companiei Naționale de Aviație a Uzbekistanului, peste 360 de prognoze privind diagnosticarea stării ingineriei aeronautice, cu o convergență de 100% a prognozelor cu faptele în condiții de lucru rigide de operare a flotei de aeronave a Tashkent OJSC, a Uzinei de Reparații de Aeronave nr. 243 și a Inspecției de Siguranță a Zborurilor a Companiei Naționale de Aviație a Republicii Uzbekistan.
Grigori Grabovoi s-a născut la 14 noiembrie 1963 în satul Kirovsky (satul Bagara), districtul Kirov, regiunea Chimkent din RSS Kazahstan.

În 1986 a absolvit facultatea de matematică aplicată și mecanică a Universității de Stat din Tașkent, numită după Lenin, cu specializare în mecanică.

După absolvirea universității, Grigori Grabovoi a lucrat la Biroul de proiectare al orașului Tașkent, care era o filială a Ministerului de Inginerie Mecanică din Moscova, care se ocupa de dezvoltarea și testarea tehnologiilor spațiale.
Din 7 ianuarie 1993 până la 1 septembrie 1993, Grigori Grabovoi a lucrat ca expert în cadrul Centrului de servicii informatice și de calcul al Companiei Naționale de Aviație a Republicii Uzbekistan, unde a continuat să utilizeze diagnosticul extrasenzorial.
Faptele documentare ale lucrărilor efectuate de Grigori Grabovoi prin utilizarea capacităților personale de clarviziune și control în domeniul diagnosticării la distanță a proceselor tehnologice, avioanelor YaK-40, IL-62, IL-86, TU-154, TU-144, AN-12, elicopterelor MI-2, MI-8, stației spațiale orbitale "MIR" a Federației Ruse, navei spațiale "Atlantis" a SUA, software și hardware.
Protocoale de evidență a experților privind confirmarea 100% a previziunilor lui Grigori Grabovoi în practica salvării structurilor tehnogene.
Baza de dovezi a fiabilității de 100% a tuturor prognozelor și diagnozelor echipamentelor aeronavelor este inclusă în "Practica controlului. Calea salvării. Volumul 1".
În 1994, Grigori Grabovoi a călătorit în India, la Templul Chhatarpur, unde Shri Sant Baba Nagpal Ji, recunoscut în timpul vieții sale ca Sfânt, l-a binecuvântat pe Grigori Grabovoi spunând că se va ruga pentru el și a prezis că Grigori Grabovoi își va folosi energia ridicată și abilitățile psihice prin controlul evenimentelor în beneficiul oamenilor nu numai din țara sa, ci și în întreaga lume.

În același an, un faimos vindecător, prezicător și clarvăzător Yuko N. Labeau și-a exprimat convingerea că, cu astfel de abilități, Grabovoi era obligat să ajute nu numai țara sa, ci și întreaga planetă.

La 27 octombrie 1995
, marea clarvăzătoare bulgară Baba Vanga, după o conversație de 50 de minute cu Grigori Grabovoi, a prezis că în 20 de ani acesta va realiza tot ceea ce a planificat și va pune în practică sistemul său de siguranță nucleară și de mediu pe planetă, de prelungire a vieții umane, de nemurire, și și-a exprimat convingerea că Grigori Grabovoi, cu calitățile sale fenomenale, trebuia neapărat să continue să își extindă sfera de cuprindere a abilităților sale în toate domeniile vieții.
Fapte interesante
Diagnoza tehnologiei spațiale
În prezența adjunctului conducătorului de zboruri al acestei organizații, Grigori Grabovoi a determinat cu precizie locurile de rupere a izolației termice în învelișul exterior al stației spațiale și a indicat zgârieturile și fisurile din carcasa complexului. Acest lucru a prevenit o posibilă situație de urgență care ar fi putut apărea din cauza încărcării planificate a postcombustiei pe motoarele de la bord. Grabovoi a insistat asupra faptului că astfel de acțiuni erau inadmisibile până la eliminarea defectelor indicate.
Din 1995 până în 1997, Grigori Grabovoi a colaborat cu Centrul de Control al Zborurilor Spațiale al Federației Ruse, ajutând la rezolvarea cu succes a problemelor apărute la bordul navei spațiale în diagnosticarea complexului orbital "Mir".
Mai există un alt exemplu al activității lui Grigori Grabovoi în domeniul diagnosticării tehnologiei spațiale: diagnosticarea tuturor motoarelor de pe nava americană "Atlantis".
În acest caz, el a oferit o imagine tehnică reală, care a fost confirmată în practică, și anume schimbarea setărilor motorului inferior. Trebuie să menționăm că Grigori Grabovoi a efectuat această diagnoză în câteva secunde fiind în aer liber și comunicând cu Centrul de Control al Zborurilor Spațiale prin intermediul telefonului mobil.
Pe baza comparării previziunilor lui Grigori Grabovoi cu practica, toate previziunile lui Grigori Grabovoi au fost confirmate sută la sută. Confirmarea sută la sută atât a fiecărei prognoze, cât și a volumului total al sarcinii face posibilă concluzia că atunci când Grigori Grabovoi diagnostichează tehnica spațială doar prin clarviziunea sa, el oferă instantaneu o prognoză confirmată sută la sută cu privire la volumul total al sarcinii. Din faptele descrise rezultă că este necesară utilizarea clarviziunii în prevenirea defecțiunilor și accidentelor în tehnica spațială.
Comisia de experți competentă concluzionează:
Practica controlului. Calea salvării. Volumul 1. Pagina 239
Pentru prima dată au fost descoperite și confirmate în practică legile fundamentale ale controlului creativ al fiecărui obiect de informație în direcția salvării de la distrugere.
Grigori Grabovoi a creat o nouă știință. Știința lui Grigori Grabovoi este un domeniu fundamental nou de cunoaștere, care afirmă modul de dezvoltare în conformitate continuă cu legile dezvoltării creatoare a lumii.
Pentru prima dată au fost definite matematic dependențele care au dovedit în practică, că schimbarea percepției poate fi transformată în informație în toate sistemele realității.
Noua știință
În data de 19 decembrie 1997, Camera Internațională de Înregistrare a Noutăților Informaționale și Intelectuale a eliberat certificate-licențe lui Grigori Grabovoi:

 • pentru metoda "Tehnologia computerizată de control la distanță";
 • pentru modelul "Arhivarea în orice punct din spațiu și timp";
 • pentru descoperirea "Sistemele de reproducere care se autodepășesc și care reflectă zonele externe și interne ale unei varietăți ale sferei creatoare";
 • fpentru principiul "Timpul este o formă a spațiului";
 • pentru principiul "Diagnosticarea unui obiect prin metodele matematicii clasice".
  În data de 24 decembrie 1997, a primit certificatul de licență pentru descoperirea "Sistemelor autoevolutive de reproducere care reflectă zonele externe și interne ale unei varietăți de sfere creatoare".

  În 24 ianuarie 1998, Grigori Grabovoi a primit titlul de "Cel mai bun vindecător" în domeniul bioenergeticii-informaticii și previziunilor.

  În 9 martie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale (RANS), în baza Cartei sale, l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline al RANS în secțiunea "Cunoașterea și tehnologiile noosferei".
  Ïn data de 10 iunie 1998, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline al Academiei Internaționale de Informatizare.

  În 10 iunie 1998, în semn de recunoaștere și certificare, Grigori Grabovoi a fost ales academician al Academiei Internaționale de Informatizare.

  Academia Internațională de Informatizare este o organizație neguvernamentală și un membru asociat al Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu statut de consultant comun al Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (www.iia.ca).

  În 10 august 1998, Academia Italiană de Dezvoltare Economică și Socială i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul de academician, în semn de cea mai înaltă expresie a recunoașterii oficiale a virtuților sale eminente, a înaltelor calități morale, a executării constante a datoriei sale civile și a urmării celor mai nobile idealuri, ceea ce i-a dat dreptul deplin de a ocupa un loc demn în societate.

  În august 1998, Academia de Științe din New-York l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline al Academiei.

  La 15 septembrie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia de argint "Pentru dezvoltarea medicinei și a asistenței medicale".

  Începând cu 24 septembrie 1998, Grigori Grabovoi este membru de onoare al Academiei de Cosmonautică numită după K.E. Tsiolkovsky (Certificat nr. 1095) și, ulterior, membru al Academiei de Cosmonautică numită după K.E. Tsiolkovsky.

  În data de 10 octombrie 1998, Academia Internațională de Științe ale Naturii și Societății i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia Academiei "Pentru merite în revigorarea științei și economiei Rusiei".

  În 20 octombrie 1998, Academia Internațională a Autorilor de Descoperiri Științifice și Invenții i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia de argint "Pentru merite în inovații".

  În data de 25 octombrie 1998, a primit Diploma Ordinului de Malta.

  În 29 octombrie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi gradul științific de Doctor al Academiei Ruse de Științe Naturale.

  În 4 noiembrie 1998, Uniunea Inter academică Internațională, în semn de recunoaștere a meritelor personale, i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul onorific de "Mare Maestru al Științelor și Educației Mondiale".

  În data de 20 noiembrie 1998, Grigori Grabovoi a primit un certificat de membru al Ligii Psihoterapeutice Profesionale.

  În 2 decembrie 1998, Academia Internațională de Științe ale Naturii și Societății i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia pentru "Dezvoltarea culturii și artei".

  În 25 decembrie 1998, prin Rezoluția Prezidiului Academiei Internaționale de Științe ale Informației, Grigori Grabovoi a primit titlul de laureat al concursului internațional "Elita informaticienilor lumii"

  La data de 16 aprilie 1999, Grigori Grabovoi a fost distins cu diplomele Universității Mondiale de Distribuție (WDU) din Bruxelles cu privire la atribuirea titlului științific de Mare Doctor în Filosofie și a titlului științific de Profesor Titular.

  În 20 aprilie 1999, prin decizia Comitetului suprem de Certificare și Calificare, lui Grigori Grabovoi i s-a acordat gradul științific de doctor în științe tehnice. Esența tezei sale a fost expusă în publicația "Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice în prevenirea catastrofelor și controlul orientat spre prognoză al microproceselor" în colecția științifico-tehnică "Microelectronică", numărul 1(153) Institutul Central de Cercetări Științifice "Electronică" din Moscova 1999.

  La data de 20 aprilie 1999, prin decizia Comitetului suprem de Certificare și Calificare, Grigori Grabovoi a primit titlul academic de profesor la specialitatea 05.02.21 "Siguranța obiectelor deosebit de complexe".

  În 12 mai 1999, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline (academician) al Academiei de Științe Tehnice Medicale a Federației Ruse.

  În 25 mai 1999, Grigori Grabovoi a fost distins cu cea mai înaltă distincție a Uniunii Internaționale Inter academice "Steaua lui Vernadski pentru merite în știință".

  La data de 4 iunie 1999, prin decizia Comisiei Superioare Inter academice de Certificare, Grigori Grabovoi a primit gradul academic de doctor în științe fizice și matematice. Diploma DPM nr. 0052

  În 11 iunie 1999, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline al Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB)

  La 11 iunie 1999, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB), Grigori Grabovoi a primit gradul academic de Doctor în Informatică și Management al IAISB.

  În data de 26 iunie 1999, Grigori Grabovoi a fost decorat cu Ordinul în grad de Cavaler al Sfântului Stanislau.

  În 15 iulie 1999, prin decizia Comisiei Superioare Interacademice de Certificare, Grigori Grabovoi a primit gradul academic de profesor în "Dispozitive și sisteme analitice și structural-analitice ".

  În iulie 1999, Grigori Grabovoi a ținut o prelegere la Centrul de educație și formare a specialiștilor în domeniul tehnologiilor moderne de prevenire și eliminare a situațiilor de urgență din cadrul Agenției Ministerului pentru Situații de Urgență pe tema monitorizării și prognozei situațiilor de urgență. (Scrisoarea lui M. Shahramanian către Comisia Superioară Inter academică de Certificare din 23. 07. 2013).

  La data de 24 august 1999, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB), Grigori Grabovoi a primit titlul academic de profesor al IAISB în "Informatică de sistem".

  La data de 17 februarie 2000, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale a Autorilor de Descoperiri și Invenții Științifice, Grigori Grabovoi a fost ales membru titular al Academiei.

  La 16 martie 2000, prin decizia Prezidiului Universității Europene, Grigori Grabovoi a primit titlul de doctor în științe al Universității în "Științe tehnice".

  La data de 5 mai 2000, Grigori Grabovoi a fost admis în "Clubul Călătorilor Aerieni" pentru contribuția substanțială la dezvoltarea aviației super ușoare.
  În 10 mai 2000, Grigori Grabovoi a înregistrat brevetul de invenție nr. 2148845 "Metoda de prevenire a catastrofelor și dispozitivul de realizare a acesteia". Descrierea brevetului este disponibilă pe internet pe site-ul oficial al Agenției Federale a Rusiei privind proprietatea intelectuală, brevetele și mărcile comerciale www1.fips.ru.

  Invenția poate fi utilizată pentru prevenirea diferitelor fenomene catastrofale atât cu caracter natural, cum ar fi, de exemplu, cutremurele catastrofale, cât și a dezastrelor provocate de om, în special la locurile de producție.
  La 27 iulie 2000, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul onorific și insigna de "Cavaler al Științei și Artelor".

  În 4 decembrie 2000, Academia rusă de cosmonautică numită după K. E. Tsiolkovski l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline (academician) al Academiei ruse de cosmonautică numită după K. E. Tsiolkovski.
   La data de 20 februarie 2001, Grigori Grabovoi a înregistrat brevetul de invenție nr. 2163419 "Metoda de transmitere a informației". Invenția se referă la domeniul tehnologiei comunicațiilor și poate fi utilizată în sistemele de transmitere a informației cu utilizarea comunicației fără fir între emițătorul și receptorul informației, preponderent atunci când informația este transmisă pe distanțe mari și în sistemele de prevenire a proceselor catastrofale de diferite origini.
   Aparatele bazate pe brevetele lui Grigori Grabovoi intensifică efectul conștiinței umane și reprezintă un antrenament deosebit, care antrenează conștiința până la nivelul la care va fi capabilă, independent, fără dispozitive, să provoace procese spirituale, care ar asigura regenerarea celulelor și a întregului corp uman.
   La 28 martie 2001, planul de învățământ al autorului privind cursul "Tehnologii de prognoză anticipată și dezvoltare sigură" a fost înregistrat la Ministerul Resurselor Naturale al Rusiei, la Departamentul de Educație Profesională Suplimentară al Ministerului Educației al Rusiei și la Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Curriculumului (ICES) al UNESCO.

   În data de 21 septembrie 2001, a fost numit președinte al Comisiei pentru sistemul de control al previziunilor în cadrul Consiliului antreprenorilor din cadrul primăriei și al guvernului orașului Moscova.

   La 26 martie 2003, a fost numit vicepreședinte al Uniunii Financiare din Rusia.

   În 22 august 2003, prin decizia Comisiei permanente de premiere la Registrul internațional rusesc al medicinei complexe "ENIOM", Grigori Grabovoi a primit titlul de "Cel mai bun vindecător al mileniului III".

   În data de 14 noiembrie 2003, Grigori Grabovoi a fost decorat cu ordinul public "De două ori erou al Uniunii Sovietice" al pilotului de încercare onorat al URSS Beregovoi G. T. pentru marea sa contribuție la siguranța zborului în tehnologia aerospațială.

   În 21 iunie 2004
   , în conformitate cu decizia Prezidiului WSA, Grigori Grabovoi a fost ales membru de onoare al Asociației Științifice Mondiale.

   În 10 octombrie 2004, Federația de Cosmonautică Rusă i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia care poartă numele academicianului Serghei Repiev pentru serviciile aduse spațiului național.

   În 24 octombrie 2004, Academia Europeană de Științe Naturale din Hanovra i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia Robert Koch.

   În 15 decembrie 2004, Academia pentru Probleme de Securitate, Apărare și Stat de Drept l-a ales pe Grigori Grabovoi academician cu drepturi depline al Academiei.

   În 15 decembrie 2004
   , Academia pentru Probleme de Securitate, Apărare și Stat de Drept i-a acordat lui Grigori Grabovoi diploma de profesor al Academiei.

   În 29 ianuarie 2005
   , Asociația medicală profesională internațională a specialiștilor în medicina populară tradițională și a vindecătorilor "EONIM" i-a acordat lui Grigori P. Grabovoi insigna de aur "ELITE" pentru merite deosebite în domeniul creării, aplicării și introducerii de noi tehnologii și dispozitive în medicina tradițională.

   În 26 august 2005, Grigori Grabovoi a fost decorat cu Ordinul Petru cel Mare , gradul I pentru merite și contribuție personală substanțială la dezvoltarea și consolidarea statului rus.

   În 26 decembrie 2006, prin decizia Comisiei, Grigori Grabovoi a fost decorat cu medalia "Pentru devotament față de aviație".
   Grigori Grabovoi este autorul Învățăturilor lui Grigori Grabovoi "Despre salvare și dezvoltare armonioasă"
   Grigori Grabovoi este autorul Învățăturilor lui Grigori Grabovoi, înregistrate pe numele lui Grigori Grabovoi sub forma a sute de lucrări ale sale în biroul de drepturi de autor al Bibliotecii Congresului SUA. (www.ggrig.com/copyright)

   Grabovoi Grabovoi is registered as author in Copyright Society of GFR VG WORT. Information of the specified registration N°. 1103135 from 30th of September 2011 are given on the official site www.vgwort.de on the page https://tom.vgwort.de.

   Rezultatele documentate ale lui Grigori Grabovoi privind diagnosticarea extrasenzorială precisă și anticiparea previziunilor, privind controlul evenimentelor prin intermediul generării de bio-semnale și emanației de gânduri sunt descrise în cărțile "Practica controlului. Calea salvării." volumele 1, 2, 3 (http://www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6/ ).

   Rezultatele documentate ale persoanelor care practică Învățăturile lui Grigori Grabovoi sunt descrise în cărțile "Practica controlului. Calea salvării ". Volumele 4, 5, 6 (http://www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6/).

   Grigori Grabovoi este titularul unui drept exclusiv pentru mărcile înregistrate "GRABOVOI®" și "GRIGORI GRABOVOI®" pe teritoriile Uniunii Europene, Japoniei, Chinei, Australiei și Statelor Unite. (http://www.ggrig.com/ru/trademarks-certificates/).
   Dispozitivul de dezvoltare a concentrațiilor PRK-1U
   În 2016, Grigori Grabovoi ne-a prezentat pentru prima dată aparatul său - Dispozitivul de dezvoltare a concentrațiilor de viață eternă PRK-1U cu trei moduri. Pentru prima dată în lume, a fost creat un dispozitiv care ajută o persoană în crearea vieții eterne, în dezvoltarea conștiinței sale și în controlul creativ. Multe rezultate bune ale utilizării dispozitivului PRK-1U de la prima utilizare confirmă eficiența sa ridicată. Dispozitivul PRK-1U conține elemente de inteligență artificială, ceea ce este confirmat de următoarele protocoale de monitorizare a funcționării funcției de inteligență artificială a dispozitivului de dezvoltare a concentrațiilor de viață eternă PRK-1U cu trei moduri. Dispozitivele PRK-1U sunt puse la dispoziție pentru a fi utilizate împreună cu Programul educațional privind învățătura lui Grigori Grabovoi pe baza unui acord de sublicență.

   În 2019, Grigori Grabovoi a creat dispozitive PRK-1U, configurate în funcție de profilurile medicale, inclusiv dispozitivele cu funcția de întinerire și de realizare a evenimentelor care asigură viața eternă pentru toți. În prezent, există cinci astfel de dispozitive pentru acces general prin intermediul site-ului web. Continuă dezvoltarea dispozitivelor pentru toate profilurile medicale care se conțin în cartea "Restaurarea organismului uman prin concentrarea pe numere", creată de Grigori Grabovoi. Utilizarea acestor dispozitive se referă la domeniul educației, al autodezvoltării și nu limitează utilizarea medicinei.