Certificate și documente
Certificate from the "Idvorsky Laboratories" of compliance of the device PRK-1U with the Electromagnetic Compatibility Regulations
Certificate from "Vinča Institute" of compliance of the device PRK-1U with safety requirements
CE certificate of conformity of PRK-1U with the provisions of the European Union Directive (LVD) (2014/35/EU)
Certificat al sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale ISO 45001:2018
( about ISO 45001:2018)
Certificat al sistemului de management al calității ISO 9001:2015 ( about ISO 9001:2015)
Certificatul PRK-1U în conformitate cu ISO 13485:2016 de conformitate a dispozitivelor medicale și a producției cu cerințele EN ISO 13485 (about ISO 13485:2016)
Certificat al Standardului internațional pentru sistemul de management al securității informațiilor ISO 27001:2013
(about ISO 27001:2013)
Certificat de sisteme de management al energiei ISO 50001:2018 privind protecția mediului înconjurător (about ISO 50001:2018)
Certificat privind sistemele de management de mediu ISO 14001:2015 (about ISO 14001:2015)
EMC Test Report of "Idvorski Laboratorije"
Test Report of "AN LAB CO"
Principiul de lucru și mecanismul de funcționare a dispozitivului PRK-1U
Dispozitivul PRK-1U. Descrierea și metodologiile de lucru cu dispozitivul (broșură)