BREVETE PENTRU INVENȚII
Dispozitivul PRK-1U a fost creat în conformitate cu brevetele lui Grigori Grabovoi, "Metoda de prevenire a catastrofelor și dispozitiv de realizare a acesteia" și "Sistemul purtător de informații".
Invenția poate fi utilizată pentru prevenirea diferitelor fenomene catastrofale atât cu caracter natural, cum ar fi, de exemplu, cutremurele catastrofale, cât și a dezastrelor provocate de om, în special la locurile de producție.
"Metodă de prevenire a catastrofelor și dispozitiv de realizare a acesteia"
Brevetul № 2148845
Prezenta invenție se bazează pe teoria sintezei undelor elaborată de Grigori Grabovoi în combinație cu formula realității generale (a se vedea teza de doctorat în fizică și matematică a lui Grigori Grabovoi, "Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice pentru prognoza cutremurelor și catastrofelor instalațiilor de producție", Moscova, Editura Academiei de Științe Naturale a Rusiei, 1999, pp. 9-19).

În conformitate cu teoria sintezei undelor, realitatea poate fi considerată ca o intersecție periodică a zonelor staționare cu cele dinamice, în acest caz, sinteza undei dinamice cu cea staționară are loc în zonele de intersecție. În cazul cristalelor, un proces similar face posibilă, prin intermediul soluționării problemei inverse, obținerea din mediul staționar sub formă de cristal a componentelor dinamice ale sintezei undelor, adică a fazei de timp. Odată cu aranjarea tridimensională specifică a cristalelor, are loc normalizarea mediului, care este sursa unui anumit element de lumină. Astfel, se pare că este posibilă normalizarea mediului, ale cărui informații sunt conținute în elementul de lumină.

Lumina este aleasă ca suport de date datorită faptului că aceasta va face posibilă vizualizarea și înregistrarea legilor conexiunilor, determinate de formula realității generale.

Metoda și dispozitivul declarate fac posibilă scăderea sau prevenirea informațiilor sub formă de impulsuri luminoase despre catastrofele atât naturale, cât și cele provocate de om, în acest caz prognoza și prevenirea tuturor fenomenelor catastrofale posibile putând fi efectuate din orice punct al spațiului.

Aplicarea obiectului, care generează bio-semnale, contribuie în plus la normalizarea situației în zona catastrofei presupuse.
Invenția se referă la domeniul tehnologiei comunicațiilor și poate fi utilizată în sistemele de transmitere a informației cu utilizarea comunicației fără fir între emițătorul și receptorul informației, preponderent atunci când informația este transmisă pe distanțe mari și în sistemele de prevenire a proceselor catastrofale de diferite origini.
"Sistemul de transport al informațiilor"
Brevetul № 2163419
Prezenta invenție se bazează pe principiul similarității determinat de autor, care se bazează pe teoria elaborată de autor a sintezei undelor în combinație cu formula realității generale (vezi teza de doctorat în fizică și matematică a lui Grigori Grabovoi, "Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice pentru prognoza cutremurelor și catastrofelor instalațiilor de producție", Moscova, Editura Academiei de Științe Naturale a Rusiei, 1999, p. 9-19).

În conformitate cu teoria sintezei undelor, realitatea poate fi considerată ca o intersecție periodică a zonelor staționare cu cele dinamice, în acest caz, sinteza undei dinamice cu cea staționară are loc în zonele de intersecție. Orice fenomen al realității poate fi determinat sub forma sistemelor optice, iar întrucât percepția omului se realizează prin imagini-elemente de lumină, care conțin informații, cu transmiterea informației la prima etapă de la omul care generează informația transferată la elementul optic senzorial care primește informația, omul poate fi considerat un sistem optic emițător deosebit. Informația transferată, generată de gândurile unei persoane, este recepționată de elementul optic de detecție, către care operatorul direcționează gândul generat de el.

Un gând poate fi transmis sub forma unui element al unui sistem optic "slab".
Omul, care generează gândul, acționează ca un operator (nu este indicat), care transmite informația.