SERTIFIKALAR VE BELGELER
Certificate from the "Idvorsky Laboratories" of compliance of the device PRK-1U with the Electromagnetic Compatibility Regulations
Certificate from "Vinča Institute" of compliance of the device PRK-1U with safety requirements
CE certificate of conformity of PRK-1U with the provisions of the European Union Directive (LVD) (2014/35/EU)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ISO 45001:2018
( about ISO 45001:2018)
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001:2015
( about ISO 9001:2015)
ISO 13485:2016'ya göre tıbbi cihazların uygunluğuna ve EN ISO 13485 gerekliliklerine göre imal edildiğine dair PRK-1U sertifikası (about ISO 13485:2016)
Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001:2013 Sertifikası
(about ISO 27001:2013)
Çevreyi koruyan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi (about ISO 50001:2018)
Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi ISO 14001:2015 (about ISO 14001:2015)
EMC Test Report of "Idvorski Laboratorije"
Test Report of "AN LAB CO"
PRK-1U cihazı ile çalışma prensibi. Cihazın çalışma mekanizması
PRK-1U Cihazla çalışmanın tanımı ve metodolojileri (kitapçık)