CİHAZI

PRK-1U

Üç modlu sonsuz yaşam konsantrasyonlarının geliştirilmesi PRK-1U cihazı

Üç modlu konsantrasyon geliştirme PRK-1U cihazı tamamen yeni bir tekniktir- konsantrasyon geliştirme ve sonsuz uyumlu gelişim görevlerinin hızlandırılmış niteliksel çözümü için gereken her şeye ulaşma tekniği. PRK-1U, Grigori Grabovoi'nin iki patentine dayanmaktadır: "Felaketleri Önleme Yöntemi ve Gerçekleşmesi için Cihaz" ve "Bilgi Taşıma Sistemi".
Grigori Grabovoi
Grigori Grabovoi
"Tekniğin sonsuza kadar gelişeceği, teknik unsurların gelişeceği düşünülürse, o zaman insanlığın bir tür olarak ebedi yaşaması ve her bir insanın ebedi olarak yaşaması için, elbette böyle yardımcıların olması gerekir, örneğin, sonsuz yaşam konsantrasyonlarını geliştirme PRK-1U cihazı olarak, tuhaf bir şekilde, gerekli bir perspektifte düşünmeyi öğretebilir, düşünmeye yardımcı olabilir ve gelecekte herhangi bir bilgi olarak Cihazla elde edilen böyle bir düşünce karakteri, bir kişide bilgi olarak kalır, bu da PRK-1U gibi bir teknikle bu tür bir etkileşimi kesinlikle paha biçilmez kılar."
PRK-1U cihazları aşağıdakilere dayanmaktadır:
Bilinç yoluyla kontrol
PRK-1U cihazı tamamen insan bilincine uyarlanmıştır ve bilinci tarafından kontrol edilir.
Mutlak güvenlik
Bilinç yoluyla yoğunlaştırılmış kontrol
PRK-1U cihazı, yaratıcı düşüncelerin konsantrasyonunu yoğunlaştırır ve onları sonsuz yaşama doğru geliştirir.
Bilincin gelişimi
Bilince tam uyum sağlaması nedeniyle PRK-1U cihazı dünyadaki en güvenli tekniktir.
PRK-1U cihazına odaklanarak insan bilinci geliştirilir, yaratıcı yönde gelişimi gerçekleştirilir.
Sonsuz yaşam meselesi
Sonsuz yaşamı sağlamak
PRK-1U cihazı, insan olarak çevreyi olumlu yönde etkileyen sonsuzluk maddesini serbest bırakır.
PRK-1U cihazında sistemik bir konsantrasyonla, belirli bir kişinin ve herkesin ebedi uyumlu gelişimi için tüm koşullar gerçekleştirilir.
Felaketleri Önleme Yöntemi ve Gerçekleşmesi İçin Cihaz" patentlerine dayanarak ve uygun olarak, bir kişi tarafından bilincinin bir unsuru olarak üretilen bir kontrol dürtüsünün, düşünce parıltısı olarak normalleştirilmesinin gerçekleştirildiği ve ayrıca, "Bilgi Taşıma Sistemi" patentine uygun olarak, üç modlu PRK-1U sonsuz yaşam konsantrasyonlarını geliştirme Cihazını yarattım.
Grigori Grabovoi
Buluşlar için patentler
Grigori Grabovoi'nin icatlar için patent açıklamalarına aşina olmak, PRK-1U cihazının nasıl düzenlendiğini ve nasıl çalıştığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. PRK-1U cihazı, Grigori Grabovoi'nin "Felaketleri Önleme Yöntemi ve Gerçekleşmesi İçin Cihaz" ve "Bilgi Taşıma Sistemi" patentlerine dayanarak oluşturulmuştur.
Örneğin, "Felaketleri Önleme Yöntemi ve Gerçekleştirme Aracı" patentimi dikkate alırsanız, orada bir biyosinyal yaratma olasılığının olduğu açıktır. Bu patentte kayıtlıdır. Bir kişi, örneğin kendi düşüncesi gibi bir biyosinyali yönlendirdiğinde, o zaman aygıtın gücü birçok kez ve hatta bazen mantıksal düzeyde kıyaslanamaz, örneğin belirli bir kontrol amacı için orada bir milyon kez, artar. Örneğin, bir depremin büyüklüğünü azaltmak mümkündür.
Grigori Grabovoi
Evrensel kontrol
PRK-1U cihazı, aşağıdaki sonsuz yaşam konsantrasyonlarını geliştirir:
Herhangi bir olay
Kontrolün amacı olarak gerçekleşmesi veya uyumlu hale getirilmesi için herhangi bir yaratıcı olayı seçersiniz. Makro kurtuluş için kontrolün düzenli olarak gerçekleştirilmesi arzu edilir.
Durugörü kontrolü
Öngörü kontrolü
Cihazla, ulaştığınız hedefin doğrulanmış bir tahmin olarak belirlendiği öngörü kontrolü seviyesine kadar spritüal güç geliştirirsiniz.
Gençleştirme
Cihazla, irade gücünüzle bir olay daha iyiye doğru değiştiğinde, olası olumsuzluğunu bilgide bile düzeltmeden, durugörü kontrolü yeteneğini geliştirirsiniz.
Gençleştirme için konsantrasyonların gelişimi, cilt için, organizmanın iç durumu için, olaylar için gençleştirme gibi tüm karakteristik özelliklerinde gerçekleştirilir.
1
3
4
2
PRK-1U cihazı ile çalışma
Cihazın üst yüzeyinde üç adet lens bulunuyor. Cihazla çalışmak, insan düşüncelerinin cihazın lensleri üzerinde yoğunlaşmasıyla gerçekleşir. Düşünce, konsantrasyon amacını içerir.
Şimdiki ve gelecek zaman için konsantrasyon
Şimdiki ve gelecek zaman için konsantrasyon eylemi, daha küçük çaplı mercekten başlayarak ve sonraki merceklere saat yönünün tersine ilerleyerek cihazın mercekleri üzerindeki konsantrasyonla üretilir.
Geçmişteki olaylara odaklanma
Geçmişteki olaylarla ilgili konsantrasyonlarda, bir konsantrasyon düşüncesinin dolaşım hareketi, daha küçük çaplı bir mercekten daha büyük çaplı bir merceğe doğru saat yönünde gerçekleştirilir. Ve aynı zamanda konsantrasyon ışını, şimdiki ve gelecek zamanın konsantrasyonu gibi yukarıda değil, cihazın dahili optik biriminin yanındadır.
Sayı dizileri ile konsantrasyon
Merceklerin yanında, Grigori Grabovoi tarafından verilen sayı dizilerini kullanarak hedeflere ulaşmadaki etkiyi yoğunlaştırmak için kişinin konsantre olabileceği sayılar vardır. Bu durumda, konsantrasyon önce sayıda, ardından yandaki mercekte gerçekleştirilir.
PRK-1U cihazı, 7/24 çalışan bir PRK-1U cihazıyla bağlantılı web hesabıyla birlikte, diğer şeylerin yanı sıra tahmin odaklı bir aşamada bir kişiye yardımcı olan bireysel bir kontrol sistemi haline gelir. Cihazda üretilen sonsuz yaşam maddesinin oluşturulması, sonsuzluğun bu yönüne sahip olayları yaratır ve özünde sonsuz yaşamı sağlar.
Grigori Grabovoi
PRK-1U cihazındaki konsantrasyonlarda kısıtlama yoktur.
PRK-1U cihazı, yaşı ne olursa olsun herkes tarafından kullanılabilir.
PRK-1U cihazı, konsantrasyonları yaratıcı bir yönde geliştirir.
PRK-1U cihazı hem insanlar hem de çevre için kesinlikle güvenlidir.
Sonsuz yaşam konsantrasyonlarını geliştiren herhangi bir teknik cihazla kontrol etme görevi, o kişinin ve o belirli kişinin olaylarının her zaman daha yüksek olduğu gerçeğinden oluştuğu için ve teknik cihazlar - bunlar her zaman yalnızca, bu konuda yardımcı olan şeydir- hepsine yardımcı olur. Sonsuz yaşam konsantrasyonlarının gelişimi, olay inşası yoluyla herkes için sonsuz yaşamı sağlama bakış açısından eş zamanlı gelişim ile gerçekleşir.
Grigori Grabovoi
PRK-1U kullanımının sonuçları
PRK-1U kullanımının sonuçları
Burada, araç eylemlerinin gerçekleştirilmesinin bu şekilde belirlenen iki seviyeli sırasını not etmek önemlidir: birinci seviye- doğrudan kontrol etme amacına ve ikinci seviye - tam olarak sonsuz yaşam yönünde gerçekleştirme üzerinde kontroldür.
Grigori Grabovoi
Grigori Grabovoi'nin faaliyetleriyle - çalışmaları, yöntemleri ve PRK-1U cihazlarıyla, sonsuz yaşamın görevlerini tam olarak çözmek için gerekli olan her şeyi uyumlu bir şekilde geliştirmek ve çok hızlı bir şekilde elde etmek için tüm koşullara ve gerekli tüm olanaklara sahibiz. Medeniyet gelişiminin mevcut aşamasında, insanlık için esasen önemli bir görevdir. Mevcut yaşam koşullarında tembel olmamalıyız ve bazen kişinin kendi gelişimine aktif olarak, mümkün olduğunca bilinçli katılımı kabul etmesi gerekir.
PRK-1U cihazı hakkında eğitici video.
PRK-1U hakkında merak ettiğiniz her şeyi tek bir videoda öğrenin
Kendi hayatını kontrol etmek ve uyumlu bir şekilde sonsuza dek gelişmek - artık gerçek!
Bu tür cihaz sistemleri, insanların sonsuz yaşam için gerekli olan bilgiyi gerekli bir zamanda kazanmalarına yardımcı olurlar ve bu nedenle hiçbir koşulda zararlı olamazlar.
Grigori Grabovoi
PRK-1U cihazının mutlak güvenliği, cihazın insanlar ve çevre için güvenliğine ilişkin çeşitli testler ve sertifikalar ile onaylanmıştır.
PRK-1U cihazının sertifikaları
4 yıl / 1 katılımcı için süre
Cihaza uzaktan erişim ile
3 cihaza uzaktan erişim

İnternet kütüphanesine erişim

USB flash sürücüdeki seçili malzemeler
€1.212
Elmaslı cihazın teslimatı ile
4 yıl süreli / 8 katılımcıya kadar
€10.700
3 cihaza uzaktan erişim

İnternet kütüphanesine erişim

USB flash sürücüdeki tüm materyaller

Değiştirilmiş PRK-1U cihaz
Cihazın teslimi ile
4 yıl süreli / 8 katılımcıya kadar
€9.700
3 cihaza uzaktan erişim

İnternet kütüphanesine erişim

USB flash sürücüdeki tüm materyaller

PRK-1U cihazı
PRK-1U cihazı, bir alt lisans sözleşmesi temelinde Grigori Grabovoi Öğretimi Eğitim Programı ile birlikte kullanılmak üzere sağlanmıştır. Şu anda, üç tür PRK-1U alt lisans sözleşmesi vardır:
PRK-1U cihazı nasıl edinilir?
Ve neden - tam olarak sonsuz yaşamla ilgili konsantrasyonlar olarak adlandırılmıştır - çünkü cihaz, makro maddenin, yani sonsuzluğun yapısının titreşimsel özelliklerine tam olarak karşılık gelen frekans spektrumunu serbest bırakır. yani cihaz özünde sonsuzluğun alan özelliğini serbest bırakır.
Grigori Grabovoi
Eğitim Programı ile USB flash sürücü
Alt lisans sözleşmesinin türüne bağlı olarak, Grigori Grabovoi Öğretisi'nin tüm materyalleriyle veya seçilen materyalleriyle birlikte bir USB flash sürücü alacaksınız. USB flash sürücüde, Eğitim Merkezi'nde bulunan çeşitli dillerde metin, ses ve video materyalleri vardır.
Kütüphaneye erişim
Grigori Grabovoi Eğitim Merkezi'nin internet kütüphanesine erişim dört yıldır. Kütüphanede hem Rusça eserler hem de çeşitli dillerde sürekli eklenen çeviriler mevcuttur.
Dört yıllık bir süre için bir sözleşmenin tüm katılımcıları için üç PRK-1U cihazına (sabit ünite dahil) 7/24 uzaktan web erişimi. Uzaktan erişim, herhangi bir cihazda ve internet olan herhangi bir yerde kullanılabilir.
PRK-1U cihazına uzaktan erişim
Ne elde edeceksiniz
PRK-1U alt lisans sözleşmesine dayanarak şunları elde edeceksiniz:
PRK-1U konsantrasyonlarını geliştirme cihazı (cihaz teslimatı ile alt lisans anlaşmaları ile). Bir sözleşmenin sona ermesinden sonra da fiziksel cihaz daha fazla kullanım için sizinle birlikte kalır. Cihaz, sözleşmede belirtilen şekilde 8 kişiye kadar kullanılabilir.
Fiziksel PRK-1U cihazı
Öğreti materyallerinde verilen ve verilecek olan bu konsantrasyonlar, onlarla PRK-1U ile çalışırken, buna göre, konsantrasyonların ve bunların gelişiminin ilgili yoğunluğunu da elde edersiniz. Bu nedenle, aslında, eğitim programının kendisi olabilir ve kural olarak, bu durumda önemli ölçüde daha hızlı ustalaşılır. Bu, aynı zamanda, diğer tüm hedefleriniz için yaratıcı konsantrasyonların gerçekleştirilmesine ve yaratıcı türün kontrol edilmesine olanak tanır.
Grigori Grabovoi
Tıbbi profillere göre yapılandırılmış PRK-1U cihazları
Ayrıca, herkese sonsuz yaşam sağlayan olayların gerçekleştirilmesi ve gençleştirme işlevine sahip cihazlar da dahil olmak üzere, tıbbi profillere göre yapılandırılmış sonsuz yaşam konsantrasyonları geliştirme cihazları PRK-1U yaratılmıştır. Şu anda med.grabovoi.tech web sitesi aracılığıyla genel erişim için bu tür beş cihaz bulunmaktadır (web sitesi teknik nedenlerle geçici olarak kapalıdır).

Grigori Grabovoi tarafından oluşturulan "Sayı serilerine odaklanarak insan organizmasının restorasyonu" kitabında yer alan tüm tıbbi profillerdeki cihazların detaylandırılması devam etmektedir. Bu cihazların kullanımı eğitim, kişisel gelişim alanı ile ilgilidir ve ilaç kullanımını kısıtlamaz.
Bir PRK-1U cihazı kullanma pratiğinde, çok sayıda bilgi akışı ortaya çıkar, yani bazı türlerde belirli konularda neler olup bittiğini daha derinden kavramanıza yarar ve bu nedenle kontrolünde daha doğru karar sağlar.
Grigori Grabovoi
Sorularınızın yanıtları
PRK-1U cihazının çalışma prensibi ve çalışma mekanizması
PRK-1U cihazı hakkında ek bilgiler
PRK-1U Cihazla çalışmanın tanımı ve metodolojileri (kitapçık)
Barış ve Işık Konferansında Grigori Grabovoi'nin Konuşması
PRK-1U cihazı hakkında bilgi
PRK-1U cihazlarının test sonuçları hakkında videolu tanıklıklar
PRK-1U cihazının test edilmesine ilişkin metinsel tanıklıklar
PRK-1U cihazı için sertifikalar ve belgeler
PRK-1U cihazını kullanan kişilerin sonuçları
Sonuçlar ve uzmanlıklar
PRK-1U'nun etkinliğinin kanıtları
PRK–1U Cihazının Mucidi:
Grigori Petrovich Grabovoi

Cihazın üreticisi:
«ireysel Girişimci "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING SONSUZ GELİŞİM TEKNOLOJİLERİ", 21.09.2015 tarihli ve Grigori Grabovoi gerçek kişisinin №63983276 numaralı Sırbistan Cumhuriyeti tarafından düzenlenmiş Devlet Tescil Belgesine dayanarak hareket eder.
Önemli bilgi: PRK-1U cihazı tıbbi bir cihaz değildir ve devlet lisanslı tıbbi kurumlardaki doktorlara başvurma hakkınızı hiçbir şekilde kısıtlamaz. Cihaz, doktorların reçete ettiği tedaviyi ortadan kaldırmaz veya tibbi tedavilerin yerine geçmez.

Hiç kimse size, Grigori Grabovoi Öğretisi Eğitim Programındaki metin, ses ve video materyallerinin yanı sıra PRK-1U cihazı kullanımının herhangi bir sonuç alacağınıza dair % 100 garantisini veremez.
i
Önemli bilgi: PRK-1U cihazı tıbbi bir cihaz değildir ve devlet lisanslı tıbbi kurumlardaki doktorlara başvurma hakkınızı hiçbir şekilde kısıtlamaz. Cihaz, doktorların reçete ettiği tedaviyi ortadan kaldırmaz veya tibbi tedavilerin yerine geçmez.

Hiç kimse size, Grigori Grabovoi Öğretisi Eğitim Programındaki metin, ses ve video materyallerinin yanı sıra PRK-1U cihazı kullanımının herhangi bir sonuç alacağınıza dair % 100 garantisini veremez.
i