Információk a PRK-1U készülék ingyenes teszteléséről

Sublicense agreements for the Education Program with using the PRK-1U device

A készülék ezen ingyenes tesztelésén mindenki részt vehet, aki szeretne, hogy döntést hozhasson a Grigorij Grabovoj Tanításai szerinti Oktatási Program PRK-1U eszközzel történő használatára vonatkozó al-licensz szerződés megkötéséről. Valamint azért is, hogy döntést hozzon az Oktatási Program szerinti intenzív képzésről a 22 PRK-1U készülékből álló rendszer használatával.

Az örök élet koncentrációjának fejlesztése a PRK-1U készülék segítségével az örök életet mindenki számára biztosító technológiák közé tartozik.
Mindenkinek új lehetőséget kínálunk, hogy az interneten keresztül 2 napig ingyenesen tesztelhesse a PRK-1U örök élet koncentrációjának fejlesztésére szolgáló készüléket.
Keresztnév és vezetéknév
Születési dátum
E-mail cím
Annak a jogi személynek a neve vagy annak az egyéni vállalkozónak az adatai, akivel Ön a jó teszteredményt követően a PRK-1U Oktatási Programra vonatkozó al-licensz (alengedélyes) vagy al-al-licensz-szerződést (al-alengedélyes szerződést) kíván kötni, és aki jogosult a PRK-1U Oktatási Programra vonatkozó al-licensz- vagy al-al-licensz-szerződések megkötésére
A tesztelés megkezdésének időpontja, amely legkorábban a kérelem elküldésétől számított két nap, legkésőbb öt nap elteltével adható meg.
A jelentkezési lapon a következő információkat kell megadnia
A készülék ingyenes kétnapos teszteléséhez a következő e-mail címre kell elküldenie a tesztelésre irányuló kérelmet: prk1u.test2@gmail.com
Útmutató az örök élet PRK-1U készülék koncentrációinak fejlesztésének teszteléséhez
Azt követően, hogy a PRK-1U eszköz videofelügyeletével ellátott webhelyhez való hozzáférést megküldtük az Ön e-mail címére, PRK-1U tesztelése két napon belül bármikor elvégezhető.
A kétnapos használatot követően azonnal al-licensz- (vagy al-al-licensz) szerződést köthet a a Grigorij Grabovoj Tanításai szerinti Oktatási Program PRK-1U eszközzel történő használatára. Vagy, ha szükséges, felkérhet egy ügyvédet, hogy végezzen Önnel egy 90 perces tesztet, amelynek költsége 100 euró.

Ha az Oktatási Program PRK-1U eszközzel történő használatára vonatkozó al-licensz- (al-al-licensz) szerződést köt, akkor a jó eredményeket tartalmazó tesztjelentést el kell küldenie a
prk1u.test2@gmail.com címre.
Allicenc-szerződés
Az készülék tesztelését az alábbiak szerint kezdheti el:
Tekintetével körkörös mozgást végezve koncentráljon a kisebb átmérőjű lencsétől indulva az óramutató járásával ellentétes irányban a nagyobb átmérőjű lencsén át.
A koncentráció előtt vagy a koncentráció során összpontosítson arra a célra, amiért a koncentrációt végzi.

Érzékelni kell a koncentráció során fakadó érzéseket, beleértve a testben jelentkező érzéseket és a cél elérésére vonatkozó információkat. Ajánlatos az összpontosítás után vagy közben leírni a testben érzett érzéseket és a cél elérésének módjára vonatkozó információkat, amelyeket aztán további koncentrációkkal lehet felhasználni és fejleszteni, amíg a célt el nem érjük. A módszereket fel lehet osztani olyan cselekvésekre, amelyeket a cél elérése érdekében el kell végezni Grigorij Grabovoj Oktatási Programjában megadott eseményirányítási módszerek alkalmazásával. És olyan fizikai cselekvésekre, amelyeket a cél elérése érdekében meg kell tenni.
A koncentrációk kezdete
A koncentráció sematikus ábrázolása a PRK-1U készüléken
Ajánlások a PRK-1U örök élet koncentrációt fejlesztő eszköz teszteléséhez
A PRK-1U koncentrációfejlesztő eszköz tesztelése során a következő módon ajánlott koncentrálni:
A koncentrációk folytatása
1
2
3
4
1. Irányítás: Az örök élet koncentrációinak kialakítása bármilyen eseményre
Ajánlások:
Először is koncentráljon a teste anyagának egy helyi területére, például a normalizáláshoz. Ezután másokra is végezhet ilyen koncentrációt. A továbbiakban bármilyen eseményre koncentrálhat.
2. Irányítás: Az örök élet koncentrációinak fejlesztése a tisztánlátói irányítás érdekében
Ajánlások:
Először is az eszköz segítségével alkalmaznia kell vagy gyorsan ki kell fejlesztenie az irányítói tisztánlátást úgy, hogy a jelen időben megfigyelik azt a helyiséget, ahonnan kijöttek, vagy ahol néhány órája volt. Ezután alkalmazhatják az irányítói tisztánlátást bármilyen eseményre, eközben kívánatos olyan irányítási célt kitűzni, melynek megvalósulása valóban fontos az Ön számára.

Miközben az eseményeket vizsgálja, és az irányító tisztánlátás koncentrációját alkalmazza, egyidejűleg korrigálhatja az eseményeket, ha szükséges. Mivel az irányítói tisztánlátás abban különbözik az egyszerű tisztánlátástól, hogy amikor az irányítói tisztánlátást alkalmazza, szükség esetén az események vizsgálatával egy időben korrigálhatja az eseményeket a cél elérése érdekében, és egyidejűleg biztosíthatja az örök életet mindenki számára.
3. Irányítás: Az örök élet koncentrációinak fejlesztése irányítói előrejelzés érdekében
Ajánlások:
Az örök élet mindenki számára történő biztosítására irányuló koncentráció fejlesztése révén lehetséges hosszabb időtávra a jövőbe tekinteni. A vizsgálódás során szükség esetén azonnal korrigálni lehet az eseményeket.
4. Irányítás: Az örök életre koncentrációinak fejlesztése a fiatalodás érdekében
Ajánlás:
Koncentrálhat önmaga megfiatalítására, majd mások megfiatalítására. Ha úgy gondolja, hogy fiatal, és még nincs szüksége fiatalításra, akkor ezt a koncentrációt gyakorlásként kell végezni. Így a jövőben, amikor meg akarja fiatalítani magát, már tudja, hogyan kell csinálnia.

A koncentráció során vizualizálhatja a kívánt életkorát, és a koncentráció során valós érzékelése szintjén érezze magát az adott életkorban lévőnek.
5
5. Irányítás: Az örök élet koncentrációinak fejlesztése számsorok segítségével
Ajánlások:
A PRK-1U készülékben az 1, 4, 5 számok a kisebbik lencse közelében vannak, a 2, 7, 8 és 9,0,6,3 számok pedig a nagyobbik lencse közelében.
Az örök élet koncentrációinak fejlesztése a lencsék melletti számsorokkal egyszerűen végezhető úgy, hogy a lencsékre összpontosít a szokásos módon, és ezt kiegészítheti a számokra való koncentrálással. Ehhez a számsor egy számjegyére kell koncentrálni, majd arra a lencsére, amelyik mellett a számjegy található.

Így lehet koncentrációkat végezni a Grigorij Grabovoj műveiben leírt összes számsorra. Az örök élet koncentrációinak fejlesztése történhet a Grigorij Grabovoj műveiből származó számsorok számainak egymás utáni koncentrálásával, majd azokra a számjegyekre, ahol a legnagyobb hatás mutatkozott, vagy nem egymást követő számokra koncentrálással a számsor számjegyeinek tetszőleges kiválasztásával. Egy koncentrációs időszak alatt koncentrálhat a számsorokra egymást követően és tetszőleges számsorrendben.

Használhatja a Grigorij Grabovoj által létrehozott számsorokat tartalmazó könyveket. Meg kell nézni a könyvben a számsor számjegyeit, majd meg kell keresni ezt a számjegyet a lencse közelében, a tekintetet ezen és a szomszédos lencsén tartani, majd továbblépni a számsor következő számjegyére.

Így a Grigorij Grabovoj könyveiben található teljes számsorok irányítása a PRK-1U segítségével erősödik.
Minél több gyakorlati tapasztalattal rendelkezik céljai ily módon történő elérésében, annál gyorsabban fogja megvalósul az örök élet mindenki számára, mivel a személyes tapasztalatokból származó információk a kollektív tudat területén keresztül mindenkihez eljutnak. Jelentősen javítja a célok elérésére történő irányítást az, ha például az interneten keresztül kifejezetten tájékoztatást ad másoknak a Grigorij Grabovoj Tanításainak alkalmazásával elért jó eredményeiről.
A mindenki számára örök életet biztosító koncentrációk fejlesztése a keletkező biojel (bioszignál) vevőjére történő összpontosításával és a koncentrációk eredményének ellenőrzésével valósul meg. A pszichológiából ismert, hogy minél több koncentráció keletkezik, annál gyorsabban érhető el a cél és az események optimalizálódnak.

A készülékben a biojel generálásából származó mezők, elektromágneses mezők egymásra helyezésével a koncentrációs célra irányítás az egyetemes kapcsolatok hatástörvénye alapján kiegészül ezzel a pszichológiai tényezővel. Az eszköz a teremtő irányítás koncentrációját fejleszti.

A hullám szintézis elméletében ismert, hogy egy sugárzásban generált gondolatnak egyszerre két kvantumállapota lehet. Az egyik ilyen állapot a jeladó érzékelő elemen, a másik pedig a jelvevőn van. Ez lehetővé teszi, hogy a gondolattal kölcsönhatásba lépő, örök életet szolgáló eszközöket hozzunk létre. Grigorij Grabovoj találmányi szabadalmaiban le van írva, hogy az információt a gondolat sugárzása formájában generálja a használó ember. A PRK-1U készülék működtetéséhez az ember a gondolat által létrehozott sugárzást a készülék felső felületén található lencsékre koncentrálja:

A gondolat tartalmazza a koncentráció célját. A jelen és a jövő időre vonatkozó koncentrációs művelet a lencsékből álló jeladó érzékeny elemeire történik. A koncentráció körkörös mozgatással történik a kisebb átmérőjű lencsétől az óramutató járásával ellentétes irányban a nagyobb átmérőjű lencsén keresztül.

A múltbeli eseményekre vonatkozó koncentrációk esetében a koncentráció tárgyát képező gondolat körkörös mozgatása az óramutató járásával megegyező irányban történik a kisebb lencsétől a nagyobb lencséig. A koncentrációs sugárnak pedig nem felülről kell érkeznie, mint a jelen és jövő időre vonatkozó koncentrációk esetében, hanem a készülék belső optikai egységének oldaláról.

A szabadalomban leírt információátviteli rendszernek megfelelően a gondolat egy másik kvantumállapota vetül egy jelvevőre, amelyet az eszköz belsejében optikai eszközként helyeztek el:

A „A katasztrófák megelőzésének módszere és a megvalósításhoz szükséges készülék" elnevezésű szabadalomban leírt, a koncentrációkor történő normalizálás módszere a biojel által generált mezők, elektromágneses mezők egymásra helyezésével valósul meg. A pszichológiai tényezőhöz az egyetemes kapcsolatok törvénye alapján hozzáadódik a koncentráció céljának irányítása.

A PRK-1U örök élet koncentrációinak fejlesztésére szolgáló készülékről és a készülék használatának módjairól szóló tájékoztatásért, amely több nyelven elérhető, kérjük, keresse fel az alábbi weboldalt:
https://grigori-grabovoi.tech
A készüléket használók eredményeinek megtekintéséhez kérjük, látogasson el a következő weboldalra:http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=32
Tájékoztatás az örök élet koncentrációinak fejlesztési elveiről és módszereiről a PRK-1U segítségével
A koncentrációk módszerei a PRK-1U koncentrációfejlesztő eszközzel
Kapcsolódó oldalak
A PRK-1U koncentrációfejlesztő eszközről
Allicenc szerződések a PRK-1U eszköz használatára
Képzés 22 darab, egymással összekötött PRK-1U készülékkel