A PRK-1U ESZKÖZ

A három módozatban működő PRK-1U, az örök élet koncentrációját fejlesztő eszköz

Az örök élet koncentrációját fejlesztő, három módozatban működő PRK-1U eszköz a technika egy teljesen új fajtája - egy új típusú technika a koncentráció fejlesztésére és mindazon dolgok megértésére, amely az örök harmonikus fejlődés feladatainak gyorsított, minőségi elsajátításához szükséges. A PRK-1U készülék alapjait Grigorij Grabovoj két szabadalma képezi: " A katasztrófák megelőzésének módja és szerkezet ennek megvalósítására".
Grigorij Grabovoj
Grigori Grabovoi
"Ha úgy vesszük, hogy a technika a végtelenségig fejlődőképes, a technikai elemek pedig egyre csak javulnak, akkor annak érdekében, hogy az emberiség, mint faj örökké fennmaradjon, és minden egyes ember örökké éljen, természetszerűen szükség van olyan fajta segítőtársakra, mint az örök élet koncentrációjának fejlesztését szolgáló PRK-1U eszköz, amely sajátságosan mintegy megtaníthatna minket a szükséges módon gondolkodni, segítségünkre lenne a gondolkodásban, és a továbbiakban, mint bármely tudás, a gondolat ilyesfajta jellemzője, amelyhez e szerkezet segítségével hozzá jutunk, a megszerzett tudás az emberrel marad, s ez a tudás felbecsülhetetlenül értékessé teszi az olyan technikával való kölcsönhatási módot, mint például a PRK-1U eszköz."
A PRK-1U eszközök:
A tudat általi irányításon alapulnak
A PRK-1U eszköz teljes mértékben alkalmazkodik az emberi tudathoz, általa irányítható.
Teljesen biztonságos
A tudat általi irányítás megerősítése
A PRK-1U eszköz felerősíti a teremtői gondolatok koncentrációját, és az örök élet irányában fejleszti őket.
A tudat fejlesztése
A tudathoz való teljes mértékű alkalmazkodásának köszönhetően a PRK-1U eszköz a világ legbiztonságosabb technikája.
A PRK-1U eszközzel végzett koncentráció által fejlődik az ember tudata, annak fejlődése teremtői irányban valósul meg.
Az örök élet anyaga
Az örök élet biztosítása
A PRK-1U eszköz által kiválasztódik az öröklét anyaga, amely pozitív hatással van mind az emberre, mind a környezetére.
A PRK-1U eszközzel történő rendszer szintű koncentrációval megvalósul egy konkrét ember, és mindannyiunk örök, harmonikus fejlődésének valamennyi feltétele.
A "Katasztrófák megelőzésének módja és ennek megvalósítási módja" szabványainak alapján és azoknak megfelelően, ahol az irányítói impulzus normalizálása történik, amely az ember által generált folyamat a saját tudati elemének formájában, a gondolat kisugárzásának formájában, valamint az "Információ továbbítás rendszere" szabadalmának megfelelően megalkottam a három módozatban működő PRK-1U, az örök élet koncentrációjának fejlesztését szolgáló eszközt.
Grigori Grabovoi
A találmányok szabadalmai
A Grigorij Grabovoj találmányaival kapcsolatos szabadalmak leírásának megismerése segít jobban megérteni a PRK-1U készülék felépítését és működését. A PRK-1U készüléket Grigorij Grabovoj "A katasztrófák megakadályozásának módja és eszköz ennek megvalósítására" valamint az "Információátviteli rendszer" nevű szabadalmai alapján hozták létre.
Például, ha megvizsgáljuk a "Katasztrófák megelőzésének módja és szerkezet ennek megvalósítására" nevű szabadalmamat, akkor láthatjuk, hogy van lehetőségünk biojelzés kibocsátására. Ezt a szabadalomban is leírtam. Amikor az ember küld egy biojelet, például a saját gondolata formájában, akkor az eszköz teljesítménye a többszörösére nő, néha pedig logikai szinten össze sem hasonlíthatóan, az irányítás konkrét célját illetően, akár a milliószorosára is növekedhet, mivel lehetséges, például a földrengés magnitúdójának a csökkentése.
Grigori Grabovoi
Univerzális irányítás
A PRK-1U az örök élet következő koncentrációit fejleszti:
Bármely eseménnyel kapcsolatban
Irányítási célként kiválasztanak egy megvalósításra és harmonizálásra szánt, tetszőleges, teremtő jellegű esemény. Ajánlatos rendszeresen gyakorolni a makromegmentéssel kapcsolatos irányítást.
Az irányítói tisztánlátással kapcsolatban
Az irányítói előrejelzéssel kapcsolatban
Az eszköz segítségével fejlesztjük a lelki (szellemi) erőnket egészen az irányítói előrejelzési szintig, amikor megerősítendő előrejelzésként az általunk elérni kívánt célt határozzuk meg.
A megfiatalítással kapcsolatban
Az eszköz segítségével fejlesztik az irányítói tisztánlátás képességét, amikor az eseményt az akaraterőnkkel változtatjuk meg egy jobb irányba, és még információs szinten sem rögzítjük a helyzet esetleges kedvezőtlen kimenetelét.
A megfiatalítással kapcsolatos koncentrációk fejlesztése minden jellemző vonásában megvalósul, mint például a bőr megfiatalodása, a szervezet belső állapotának megfiatalodása, és az események szempontjából.
1
3
4
2
Munka a PRK-1U eszközzel
Az eszköz felső felületén elhelyeztem három lencsét. Az eszközzel zajló munka az ember gondolatainak az eszközön elhelyezett lencsékre történő koncentrációja közben történik. A gondolat tartalmazza a koncentráció célját.
Koncentráció a jelen és jövő időre
A koncentráció hatása a jelen és jövő időre az eszköz lencséire való koncentrációval érvényesül, kezdve a kisebb átmérőjű lencsével, majd az óramutató mozgásával ellentétes irányban áthaladva a következő lencsékre.
Koncentrálás a múlt eseményeire
A múlthoz tartozó eseményekre való koncentrálások közben a koncentrálás gondolatának köröző mozgása a kisebb átmérőjű lencsétől a nagyobb átmérőjű lencse irányában történik az óramutató járásával ellentétes irányban. A koncentráció sugara eközben nem felül van, mint az a jelen és jövő idővel kapcsolatos koncentráció esetében volt, hanem az eszköz belső optikai blokkjának irányából.
Koncentráció számsorok segítségével
A lencsék mellett számok vannak, amelyekre koncentrálhatunk a céjaink elérésével kapcsolatos cselekvés hatásának felerősítése érdekében Grigorij Grabovoj számsorainak alkalmazásával. Ebben az esetben a koncentráció először a számokra irányul, majd a mellettük lévő lencsére.
A PRK-1U eszköz azzal a webfiókkal együtt, amely a 24 órás üzemben működő PRK-1U eszközzel van összekötve, az irányítás egyéni rendszerévé válik, amely éppen - többek között - az előrejelzés-orientált fázisban segít az embernek az örök élet anyaga generálásának köszönhetően, amely anyag az eszközben generálódik. Vagyis ez a rendszer segít felépíteni azokat az eseményeket, amelyek az öröklét aspektusával bírnak, és lényegében az örök életet biztosítják.
Grigori Grabovoi
A PRK-1U eszközön a koncentrációkra vonatkozóan nincs semmilyen korlátozás.
A PRK-1U eszközt bárki használhatja a korától függetlenül.
A PRK-1U eszköz fejleszti az alkotói (teremtői) irányítás koncentrációit.
A PRK-1U eszköz teljesen veszélytelen az emberekre és a környezetre is.
Mert bármely irányítási feladat ezzel a technikai szerkezettel, amely az örök élet koncentrációit fejleszti, abban áll, hogy az ember és egy konkrét ember eseményei mindig feljebb valók, a technikai szerkezetek pedig csak annyit jelentenek, amennyit mindenkinek segítenek. Az örök élet koncentrációinak fejlesztése egyidejű javulással történik az örök élet biztosításának szempontjából az egész eseménystruktúra számára.
Grigori Grabovoi
A PRK-1U használatának eredményei
A PRK-1U használatának eredményei
Itt meg kell említenünk az eszköz ilyen módon meghatározott kétszintű eljárási rendjét: első szint - közvetlenül az irányítás célját illetően, második szint - az örök élet elérésének irányába mutató megvalósítási folyamat feletti ellenőrzés.
Grigori Grabovoi
Grigorij Grabovoj munkássága révén - a munkái, a módszerei és PRK-1U eszközei által megteremtettük a harmonikus fejlődés valamennyi feltételét, és az összes lehetőségét, valamint azt, hogy mindent, ami az örök élet feladatainak megoldásához szükséges, nagyon gyorsan elérjük. A civilizáció fejlődésének mostani szakaszában ez egy lényegileg fontos feladat az emberiség számára. A mai életfolyamatok közben nem éri meg lustálkodnunk, néha pedig egyenesen arra van szükség, hogy amennyire lehet, aktívan és tudatosan részt vállaljunk a saját fejlődésünkben.
A PRK-1U eszköz oktató videója
Tudjon meg mindent egyetlen videóból, ami érdekli a PRK-1U eszközzel kapcsolatban
Életünk irányítása és harmonikus, örök fejlődésünk - ez mostmár valóság!
Az ilyen típusú eszközrendszerek a megfelelő időben az emberek segítségére vannak az örök élettel kapcsolatosan a szükséges tudásanyag megszerzésében, éppen ezért ez a tudás semmilyen körülmények között nem káros.
Grigori Grabovoi
A PRK-1U eszköz tökéletes veszélytelenségét, a felépítés biztonságát az emberekre és a környezetre nézve különböző tesztek és tanúsítványok támasztják alá.
A PRK-1U eszköz tanúsítványa
Futamidő 4 év/1 résztvevő
A készülékhez való távhozzáféréssel
Távoli hozzáférés 3 eszközhöz

Hozzáférés az online-könyvtárhoz

Válogatott anyagok USB flash kártyán
€1.212
Gyémánttal ellátott készülék szállításával
Futamidő 4 év/8 résztvevőig
€10.700
Távoli hozzáférés 3 eszközhöz

Hozzáférés az online-könyvtárhoz

Minden anyag USB flash kártyán

A PRK-1U készülék gyémántokkal
Az eszköz szállításával
Futamidő 4 év/8 résztvevőig
€9.700
Távoli hozzáférés 3 eszközhöz

Hozzáférés az online-könyvtárhoz

Minden anyag az USB flash kártyán

A PRK-1U eszköz
A PRK-1U eszközt a Grigorij Grabovoj Tanítása Képzési Programjával együtt használjuk allicenc-szerződés alapján. Jelenleg háromféle PRK-1U allicenc-szerződés létezik:
Hogyan juthatunk hozzá a PRK-1U eszközhöz
Miért az a neve, hogy koncentrációk, amelyek az örök élethez tartoznak? Azért, mert ez az eszköz kiválasztja azt a frekvencia spektrumot, amely pontosan megfelel a makroanyag rezgési jellemzőinek, vagyis az örökkévalóság struktúrájának. Tehát ez a szerkezet lényegében az örökkévalóságra jellemző mezőt emeli ki.
Grigori Grabovoi
USB flash kártya a Képzési Programmal
Az allicenc-szerződés típusától függően megkapjuk az USB flash kártyát Grigorij Grabovoj Tanításának vagy a teljes anyagával, vagy válogatott anyagokkal. USB flash kártyán a szöveges, audió és videó anyagokat különböző nyelveken, amelyek megtalálhatók a Képzési Központban.
Hozzáférés a könyvtárhoz
4 éves futamidejű hozzáférés a Grigorij Grabovoj Oktatási Központ online-könyvtárához. A könyvtárban elérhetők munkák orosz nyelvűek, de folyamatosan kiegészülnek más nyelvekre lefordított munkákkal is.
Éjjel-nappali távolsági web-hozzáférés 3 darab PRK-1U eszközhöz (beleértve a helyhez kötött blokkot is) a szerződés valamennyi résztvevője számára négy év futamidőre. Bármely készülékről és bármely helyről használható a távolsági hozzáférés, ahol van internet.
A PRK-1U eszközhöz való távolsági hozzáférés
Mit kapunk
A PRK-1U allicenc-szerződés alapján megkapjuk:
A PRK-1U koncentráció fejlesztő eszköz (allicenc-szerződés esetén az eszköz szállításával). A szerződés lejárta után Önöknél marad további felhasználásra. Az eszközt az a 8 ember használhatja, akik a szerződésben megemlítésre kerültek.
A PRK-1U fizikai eszköz
Azok a koncentrációk, amelyek a Tanítás anyagaiban adottak, és később is átadásra kerülnek, a velük való munka közben a PRK-1U eszköz segítségével Önök ennek megfelelően megkapják a koncentrációk megfelelő megerősítését és fejlesztését. Éppen ezért tulajdonképpen maga az oktatási program könnyen, és rendszerint ebben az esetben jelentősen gyorsabban elsajátítható. Ez egyidejűleg lehetővé teszi terentő koncentrációk elvégzését az Önök más egyéb teremtői típusú céljait és irányításait illetően.
Grigori Grabovoi
A személyre szabott orvosi profilok szerinti PRK-1U eszközök
Szintén megalkottak olyan PRK-1U örök élet koncentrációt fejlesztő eszközöket, amelyek orvosi profilokra vannak szabva, beleértve azokat az eszközöket, amelyek fiatalítási, és a mindannyiunk számára biztosítandó örök élettel kapcsolatos események megvalósításának funkciójával vannak ellátva. Jelenleg öt ilyen eszköz van, amelyek bárki számára hozzáférhetők a med.grabovoi.tech oldalon keresztül (az oldal technikai okok miatt ideiglenesen nem működik).

Az eszközök fejlesztése valamennyi orvosi profil szerint folytatódik, amely profilokat a Grigorij Grabovoj által megírt "Az emberi szervezet számsorok segítségével történő helyreállítása" című könyve tartalmazza. Ezeknek az eszközöknek a használata az oktatási szférához, az önfejlesztéshez tartozik, és nem korlátozza gyógyszerek alkalmazását.
A PRK-1U felhasználási gyakorlatában számos információs folyam keletkezik, vagyis létrejöhetnek bizonyos következő új információs rendszerek, amelyek lehetővé teszik a történtek bizonyos külön kérdések szerinti mélyrehatóbb értelmezését, és ennek köszönhetően helyesebb döntést hozhatunk az irányításban.
Grigori Grabovoi
Válaszok a kérdéseikre
A PRK-1U eszköz működési elve és hatásmechanizmusa
Kiegészítő információ a PRK-1U eszközről
Az eszközzel történő munka leírása és módszertana (brosúra)
Grigorij Grabovoj beszéde a Béke és a Fény kérdéseiről szóló konferencián
Információk a PRK-1U eszközről
Videóbizonyítékok a PRK-1U eszköz tesztelésének eredményeiről
Írott protokollok a PRK-1U eszköz teszteléséhez
A PRK-1U megfelelőségi tanúsítványai
A PRK-1U-t használó emberek eredményei
Következtetések és vizsgálatok
A PRK-1U hatásosságának bizonyítékai
A PRK-1U készülék feltalálója:
Grigorij Petrovics Grabovoj

A készülék gyártója:
"GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" egyéni vállalkozó, aki a Grigori Grabovoi természetes személy a Szerb Köztársaság Jogi Személyek Regisztrációs Hivatala által 2015.09.21-én kiadott No63983276 számú regisztrációs tanúsítványa alapján, mint egyéni vállalkozó jár el.
Fontos információ: A PRK-1U készülék nem orvosi gyógyító gép, és semmilyen módon nem korlátozza a felhasználó jogát arra, hogy orvoshoz forduljon az állami engedéllyel rendelkező orvosi intézetekben, és semmilyen esetben nem zárja ki, és nem helyettesíti eme orvosok által nyújtott kezelést.

Senki nem garantálhatja a felhasználónak a 100%-os eredményt a PRK-1U eszköz használata során, amiképpen a Grigorij Grabovoi tanításáról szóló oktatási program szöveges, hang- és videóanyagainak használata során sem.
i
Fontos információ: A PRK-1U készülék nem orvosi gyógyító gép, és semmilyen módon nem korlátozza a felhasználó jogát arra, hogy orvoshoz forduljon az állami engedéllyel rendelkező orvosi intézetekben, és semmilyen esetben nem zárja ki, és nem helyettesíti eme orvosok által nyújtott kezelést.

Senki nem garantálhatja a felhasználónak a 100%-os eredményt a PRK-1U eszköz használata során, amiképpen a Grigorij Grabovoi tanításáról szóló oktatási program szöveges, hang- és videóanyagainak használata során sem.
i