A TALÁLMÁNYOK SZABADALMAI
A PRK-1U eszközt Grigorij Grabovoj hozta létre a "Katasztrófák megelőzésének módja és eszköz annak megvalósítására" és az "Információtovábbítási rendszer" szabadalmainak megfelelően.
Egy találmányt felhasználhatunk különböző, természetes jellegű katasztrofális jelenségek megelőzésének céljából, mint például katasztrofális földrengések, és ember által előidézett katasztrófák, különösen a termelő létesítményekben.
"Katasztrófák megelőzésének módja és eszköz annak megvalósítására"
2148845 számú szabadalom
A jelen találmány a Grigorij Grabovoj által kidolgozott hullámszintézis elméletén alapul, az általános valóság képlettel kombinálva (lásd: A fizikai és matematikai tudományok doktori fokozatának értekezését, G. P. Grabovoj: "Optikai rendszerek alapvető definícióinak kutatása és elemzése termelési létesítményekkel kapcsolatos földrengések és katasztrófák előrejelzésére", Moszkva, OTTA (Orosz Természettudományos Akadémia) kiadó, 1999, 9-19. oldal).

A hullámszintézis elméletének megfelelően a valóság a sztacionáris (álló) területek és a dinamikus területek periodikus metszéspontjának tekinthető, eközben a metszési zónákban létrejön a dinamikus hullám és a sztacionáris hullám szintézise. Kristályoknál egy hasonló eljárás az inverz probléma megoldásával lehetővé teszi, hogy egy állandó közegből kristály formájában nyerjük ki a hullámszintézis dinamikus komponenseit, vagyis az időfázist. A kristályok bizonyos térbeli elrendezésével a közeg normalizálódik, amely egy bizonyos fényelem forrása. Ilyen módon lehetővé válik a környezet normalizálása, amelyre a vonatkozó információ a fény elemében található.

A fényt azért választották információhordozónak, mert lehetővé teszi az általános valóság képlete által létrehozott összefüggések törvényeinek megjelenítését és regisztrálását.

Az igényelt módszer és eszköz lehetővé teszi a természeti és az ember okozta katasztrófákról szóló fényimpulzusok formájában megjelenő információk csökkentésére vagy megelőzésére való átalakítását, miközben mindenféle katasztrófajelenség előrejelzése és megelőzése az űrben bárhonnan elvégezhető.

A biojeleket továbbító objektum használata emellett hozzájárul a helyzet normalizálásához a feltételezett katasztrófa területén.
A találmány a kommunikációs technológia területéhez tartozik, és olyan információátviteli rendszerekben használható, amelyek vezeték nélküli kommunikációt használnak az információ adója és vevője között, főként az információk nagy távolságra történő, késedelem nélküli továbbítására.
"Információtovábbítási rendszer"
2163419 számú szabadalom
A jelen találmány alapja a szerző által megállapított hasonlóság elve, amely a szerző által kidolgozott hullámszintézis elméletén alapszik az általános valóság képletével kombinálva (lásd: A fizikai és matematikai tudományok doktori fokozatának értekezését), G. P.Grabovoj: "Optikai rendszerek alapvető definícióinak kutatása és elemzése földrengések és ipari katasztrófák előrejelzésére", Moszkva, OTTA (Orosz Természettudományos Akadémia) kiadó, 1999, 9-19 oldal).

A hullámszintézis elméletének megfelelően a valóság a sztacionáris területek és a dinamikus területek periodikus metszéspontjának tekinthető, eközben a metszési zónákban létrejön a dinamikus hullám és a sztacionáris hullám szintézise. A valóság bármely jelensége definiálható optikai rendszerek formájában, és mivel az ember észlelését információt tartalmazó képek, fényelemek végzik, amikor az információt az első szakaszban továbbítják a továbbított információt generáló személytől az optikai felé, az információt fogadó személy érzékelő eleme egyfajta továbbító rendszernek tekinthető. A kezelő ember gondolatai által generált továbbított információt egy optikai érzékelő elem érzékeli, amelyre az operátor a generált gondolatot irányítja.

A gondolat egy "gyenge" optikai rendszer elemeként közvetíthető. Az a személy, aki a gondolatot generálja, információt közvetítő (nem meghatározott) operátorként működik.